Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Burgemeester

 

Naam

Functie

Tel

E-mail

Dhr. Jan -Frans Mulder

Burgemeester

0114-389131

J.Mulder@GemeenteHulst.nl

 

Burgemeester Jan-Frans Mulder


 

 

Hoofdberoep

 • Burgemeester van Hulst sinds 2003

 

Openbare betrekkingen 

 • Lid Veiligheidsregio Zeeland (portefeillehouder Brandweer)
 • Lid Regionaal College (politie) Zeeland/West Brabant
 • Voorzitter Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid aandeelhoudersvergadering PZEM
 • Voorzitter EGTS Linieland van Waas en Hulst
 • Voorzitter Burgemeesterskring Zeeland
 • Algemeen bestuurslid P-10
 • Lid Adviescommissie Nucleaire Veiligheid Schelderegio
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (landelijk)
 • Lid stuurgroep Project Grenspark Groot Saeftinghe
 • Lid stuurgroep Project Havenland (Haven Antwerpen)

 

Nevenfuncties

 • Voorztter Pleegouder Support Zeeland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zeeuwse Gronden, Wonen en Psychiatrie
 • Voorzitter SuïcidePreventieProject Zeeland Zonder Zelfmoord
 • Voorzitter Vrienden van het museum De Vier Ambachten
 • Voorzitter Stichting Maple-Leaf (geen activiteiten)
 • Voorzitter fanclub Ambras Volksmuziek