Controle op twee bedrijventerreinen

Op 5 juni 2024 voerden we - samen met andere diensten - een controle uit op twee bedrijventerreinen in onze gemeente. We controleerden verschillende bedrijven en panden. Conclusie was dat het merendeel zich aan de regels houdt.

Reden controle
Wij voeren deze controles uit om onveilige situaties of situaties die overlast geven tegen te gaan. Door de samenwerking krijgen we een vollediger beeld.
We controleerden of het gebruik binnen de regels van het omgevingsplan gebeurt. Ook keken we naar bouwaspecten en het naleven van de milieuregels. Verder toetsten we de brandveiligheid.

Verloop controle
Toezichthouders van onze gemeente voerden de controle uit. Dit deden zij in samenwerking met politie en RUD Zeeland (omgevingsdienst). Bij de controle gebruikten zij ook twee speurhonden.
Bij twee panden stelden we overtredingen van het omgevingsplan vast. Bij twee andere panden constateerden we milieuovertredingen. Een aantal andere milieuzaken zijn direct met de ondernemer opgepakt en afgehandeld.

‘Alle ondernemers en eigenaren verleenden hun medewerking aan de controle. Het is goed dat ze zien dat we handhaven. Dat komt ten goede aan de veiligheid op onze bedrijventerreinen. Daarnaast is het contact met de ondernemers tijdens de controle echt een meerwaarde.’, aldus burgemeester Ilona Jense-van Haarst.

Melden helpt!
Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken? Meld deze bij:
Politie - spoed 112, anders telefoonnummer 0900 8844.
Of bij de gemeente op telefoonnummer 14 0114.
Of bij Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.