Tour inulst - Nieuw Namen en omgeving

Wat voor kansen ziet u voor uw omgeving? Waar liggen mogelijkheden? Waar moet aandacht voor zijn? Wat vindt u belangrijk? Wat kan anders/slimmer? Met die vragen in gedachten kijken we dit voorjaar naar onze gemeente. Samen met u – tijdens de Tour Inulst.

De Tour Inulst is in de periode tot juli 2024: online én offline.

Etappe Nieuw Namen omgeving
Vanaf 29 mei tot en met 26 juni 2024 praten we over Nieuw Namen en omgeving. En vragen u om mee te denken.

Meedoen is mogelijk op https://doemee.inulst.nl. Daar staat tot en met 26 juni 2024 een vragenlijst.

Meedoen kan ook tijdens een bijeenkomst op woensdag 19 juni 2024. Die bijeenkomst is in gemeenschapscentrum De Kauter in Nieuw Namen. Aanvang: 19.30 uur.
Aanmelden graag uiterlijk 12 juni 2024 op doemeeinulst.nl of via info@gemeentehulst.nl – onder vermelding van ‘Tour Inulst dd. 19 juni’.

Na de bijeenkomst delen we binnen twee weken het verslag hiervan. Hierin vindt u de belangrijkste punten die inwoners deze avond met ons deelden.

Waar we over praten
Centraal staat: Wat heeft u nodig om gezond en positief te leven? Die vraag brengt ons op allerlei andere vragen. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe zorgen we dat het tijdens hete perioden draaglijk blijft? Voelt u zich veilig? Hoe maken we onze gemeente groener? Aan welke activiteiten hecht u? Wat is de rol van dorpshuizen? Wat is er nodig om langer zelfstandig te blijven wonen? Wat hebben we nodig om onze woningen energiezuiniger te maken? Enzovoorts.
Kortom: We praten over de toekomst van Hulst zuid: Binnenstad, Groote Kreek, Componistenwijk, Tragel en omgeving. En vragen u om mee te denken. In het hele traject denken we in oplossingen en kijken waar kansen liggen.

Waarom de Tour inulst
We doen dit om te zorgen dat uw wijk/dorp klaar is voor de toekomst. Hoe en wat we de komende tijd oppakken in onze gemeente, schrijven we neer in beleidsplannen. Actuele plannen zijn op dit moment de omgevingsvisie, mobiliteit, het accommodatieplan, het woonzorgplan en duurzaamheid & klimaat. Voor deze plannen is inbreng van de ‘gemeentespecialisten’ belangrijk. En dat bent u als inwoner en/of ondernemer.
Uw inbreng zetten we in de periode van juli tot september 2024 op een rijtje. Het is essentiële informatie om te weten waar we als gemeente – en dat zijn we samen – op gaan inzetten.