Besluiten van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Hulst vergaderde op 4 juni 2024 in het stadhuis. Wat zij bespraken en besloten kunt u hier bekijken.

De raad stelde bestemmingsplannen vast. Dat waren plannen voor het ‘Waaike van Babs’ in Lamswaarde, de Zandbergsestraat in Graauw en het Heernissekerkpad in Hengstdijk. Over een vervolgfase voor het ‘Waaike van Babs’ nam de raad een motie aan.
De raad gaf een positief advies over het initiatief voor woningbouw op de locatie Hof te Zandeplein 19 in Kloosterzande. Dat is de locatie Van Leuven.
De Verordening straatnaamgeving en huisnummer wijzigde de gemeenteraad. Zij stelden verder geld beschikbaar voor de interne verbouwing van de gemeentewinkel. Tenslotte nam de raad een motie aan waarbij ze het college vraagt om opnieuw in gesprek te gaan met Stichting ‘t Jagertje over de grond.