Portefeuilleverdeling 2022-2026

Ilona Jense-van Haarst - burgemeester

 • Gemeentelijke wetgeving
 • Volksgezondheid
 • Openbare orde & veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Grensoverschrijdende en regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving APV
 • Burgerzaken
 • Kabinetszaken

 

Jean-Paul Hageman, 1e loco-burgemeester

 • Ruimtelijke Ordening/omgevingswet
 • Volkshuisvesting - wonen
 • Vergunningen
 • Handhaving ruimtelijke ordening
 • Omgevingsplannen
 • Grondzaken
 • Bedrijventerreinen
 • Sport / wereldbeker veldrijden
 • Projecten: Bierkaai, Hof te Zandeplein, Groote Kreek en Houtmarkt
 • AVA Perkpolder
 • Vluchtelingenbeleid
 • Personeel & organisatie

wijkwethouder: Kloosterzande, Vogelwaarde en Ossenisse
 

ing. Denis Steijaert, 2e loco-burgemeester

 • Middelen, financiën, bedrijfsvoering & ICT
 • Inkoop/aankoop/verkoopbeleid
 • Economie & werkgelegenheid
 • Recreatie & toerisme
 • Publiekszaken
 • Interne zaken & archief
 • Projecten: De Statie, Morres, Versterk de Scheldekust en Gebiedsontwikkeling Dullaertwijk
 • Grenspark Groot Saeftinghe
 • Zwembaden
 • AVA Perkpolder
 • Onderwjs & kinderopvang

wijkwethouder: Sint Jansteen, Heikant, Kapellebrug en Absdale

 

Gino Depauw, 3e loco-burgemeester

 • Openbare werken & infrastructuur
 • Milieu
 • Handhaving milieu
 • Verkeer & vervoer en veiligheid
 • Collectief vervoer
 • Monumenten
 • Duurzaamheid
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Gemeenschapscentra

wijkwethouder: Hengstdijk, Kuitaart, Terhole, Lamswaarde en Walsoorden

 

ir. Luc Mangnus, 4e loco-burgemeester

 • Landbouw & natuur
 • Haven Walsoorden
 • Cultuur
 • Subsidieverwerving & beleid
 • Markten & kermissen
 • Handhaving participatiewet
 • Participatiewet (werk & inkomen)
 • Sociale zaken
 • Dethon
 • Coörinatie dorps- en wijkraden

wijkwethouder: Clinge, Graauw en Nieuw Namen

 

drs. René Ruissen, 5e loco-burgemeester

 • Gebiedsontwikkeling perkpolder (voorzitter AVA)
 • Gezondheidszorg
 • GGD
 • Welzijn & zorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdhulp
 • Handhaving welzijn & zorg

wijkwethouder: Binnenstad Hulst, De Linie, Hulst-Zuid en Dullaert