Werkzaamheden in wijk Nieuw Hulst

Op dinsdag 21 mei 2024 gaat H4A in de wijk Nieuw Hulst werken. Zij vervangen – in opdracht van MVOI en DNWG - daar kabels en leidingen. Dit doen ze in verschillende fases. H4A hoopt het werk eind 2025 af te ronden. Tijdens de werkzaamheden van H4A starten we met de rioleringswerkzaamheden.

Welke straten zijn er werkzaamheden?
H4A vervangt kabels en leidingen in de Willem de Zwijgerlaan, Frederik Hendriklaan, Trumanlaan, Hendrik Casimirlaan, Churchillweg, Vierambachtenstraat, Poorterslaan, Abdijstraat, Schoutstraat, Baljuwstraat, Rederijkersstraat, Gildenstraat en Rooseveltweg.

Wanneer staat dit te gebeuren?
Dinsdag 21 mei 2024 start H4A met de werkzaamheden in de Willem de Zwijgerlaan. Daarna volgen in fases de andere straten. H4A informeert de bewoners op voorhand.
Via de Hulst bouwapp zijn de werkzaamheden ook te volgen. Download de Bouwapp en volg het project Nieuw Hulst. Klik op het sterretje. Zo ontvangt u een melding bij nieuwe informatie.

Wat houden de rioleringswerkzaamheden in?
De huidige riolering is aan vervanging toe. Daarom gaan we deze verwijderen. We leggen een nieuwe riolering aan. Daarna bestraten we de straten opnieuw. Dat gebeurt met nieuwe bestratingsmaterialen. De inrichting van de straten blijven grotendeels hetzelfde.

Wanneer gaan we de riolering vervangen?
De werkzaamheden van H4A nemen een lange periode in beslag. Daarom is besloten om de rioleringswerkzaamheden niet aansluitend te starten maar in dezelfde periode als de werkzaamheden van H4A. We verwachten eind september 2024 te beginnen met de rioleringswerkzaamheden in de Willem de Zwijgerlaan. De werkzaamheden voeren we ook in fases uit. Begin 2026 hopen we dat de rioleringswerkzaamheden klaar zijn.

Is er verkeershinder?
De werkzaamheden van H4A vinden voornamelijk in het trottoir plaats. Het is niet nodig om de straat af te sluiten. Wel worden enkele straten tijden de werkzaamheden eenrichtingsverkeer. Het verkeer kan dan passeren.

Tijdens de rioleringswerkzaamheden sluiten we de straat af waar we werken.