Controle campings Hulst

De gemeente Hulst deed op 24 april 2024 – samen met andere diensten – een controle bij verschillende campings in de gemeente. Hierbij controleerden we vier camperplaatsen en/of campings.

Reden controle
We voerden de controle uit om inzicht te krijgen in de recreatiesector. Campings liggen vaak meer op een afgelegen plek, waardoor er soms minder sociale controle is. Worden de campings gebruikt volgens het bestemmingsplan, namelijk recreëren? Een grote diversiteit in (vaste) gebruikers, brengt vragen met zich mee. Vragen over de voorzieningen, brand- en milieuveiligheid alsook over eventuele permanente bewoning.

‘Campings liggen vaak letterlijk en figuurlijk uit het zicht. We willen voorkomen dat campings plekken worden voor sociale problemen of (ondermijnende) criminaliteit. Veiligheid van onze inwoners staat voorop. We willen dat de wet- en regelgeving ook hier wordt nageleefd.’, aldus burgemeester Ilona Jense-van Haarst.

Verloop controle
Toezichthouders van onze gemeente voerden de controle uit. Dit deden zij in samenwerking met o.a. de politie, RUD Zeeland (omgevingsdienst), brandweer en het districtelijk interventieteam.

Bij drie van de vier plaatsen zijn overtredingen geconstateerd op het vlak van het bestemmingsplan, milieuveiligheid en brandveiligheid. Hierbij gaat het met name om de opslag van gasflessen en de afstanden tussen standplaatsen en (bij)gebouwen met het risico van brandoverslag of branduitbreiding. Bij één camping is er daarnaast ook een vermoeden van permanente bewoning. De gemeente gaat met de campingeigenaren verder om tafel voor een vervolg.

Melden helpt!
Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken? Meld deze bij: Politie - spoed 112, anders telefoonnummer 0900 8844.
Of bij de gemeente op telefoonnummer 14 0114.
Of bij Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.