Openstelling regeling hergebruik Leegstaande Panden 2024

Op 16 april hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland een nieuwe ronde van de regeling voor Hergebruik Leegstaande Panden voor wonen (HELP) vastgesteld.

De regeling is bedoeld om leegstaande panden zoals kantoren, banken, kerken of winkels te hergebruiken voor wonen. Dit kunnen beeldbepalende panden zijn of beeld verstorende verpauperde panden. Voor beeld verstorende panden is sloop en herbestemming van de locatie een mogelijkheid.

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een leegstaand pand. Dit kunnen gemeenten, bedrijven, stichtingen of particulieren zijn. 
Voor deze openstelling is 1.300.000 euro beschikbaar.

Per project is er een maximum bedrag van 200.000 euro. De subsidie kan worden aangevraagd van 13 mei tot en met 30 juni 2024.
In de periode voorafgaand aan de openstelling is er een mogelijkheid voor een vooroverleg, deze periode loopt van 22 april tot en met 20 mei 2024.

De te subsidiëren activiteiten dienen binnen een jaar na einde openstelling van de regeling te starten en binnen 3 jaar na openstelling beëindigd te zijn.
De Provincie beoordeelt de projecten op de criteria kwaliteitsverbetering, impact, transformatie, duurzaamheid en cultuurhistorie. Elk project krijgt punten voor genoemde criteria en de projecten met de meeste punten komen in aanmerking voor een subsidie vanuit de regeling Hergebruik Leegstaande Panden.

Meer informatie over de regeling vindt u op www.zeeland.nl