Ondersteuning vanuit Wlz of Wmo?

Naast de Wmo zijn er de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u geneeskundige zorg nodig? De zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent betaalt de verpleging en verzorging. De hulp wordt geleverd door een wijkverpleegkundige.

Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig in uw directe omgeving? Dan kunt u op grond van de Wet langdurige zorg een aanvraag indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis (blijven) wonen met Wlz-zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Doorlink CIZ:        https://www.ciz.nl/Paginas/default.aspx

Als u ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen (blijven) wonen valt dit onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo  en het beleid in onze gemeente gaan uit van eigen kracht. Dat betekent  dat men in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor het organiseren van de zorg die men nodig heeft. Daar waar nodig, kan de overheid ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Hulst voor Elkaar, op telefoonnummer (0114) 68 47 00 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur) - info@hulstvoorelkaar.nl - website Hulst voor Elkaar