Zorg in de gemeente Hulst

De gemeente is verantwoordelijk voor nagenoeg alle taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn, opvoeding en werk & inkomen. De gemeente wil de zorg en ondersteuning dicht bij haar inwoners organiseren. Dit doen we samen met u!

De gemeente heeft de volgende zorgtaken:
• Begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben;
• Jeugdhulp;
• Inkomensondersteuning en sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze taken worden uitgevoerd door de gemeente, omdat zij dicht bij de inwoners staan. De gemeente kan een heel gezin in één keer helpen met alles wat nodig is. Verschillende problemen worden in één keer aangepakt: één gezin, één plan, één regisseur.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het uitgangspunt daarbij is: Wat kunnen inwoners zelf en met hun eigen sociale netwerk organiseren? Daar wordt de inzet van professionele zorg en ondersteuning op aangepast.

Binnen de gemeente Hulst zijn verschillende voorzieningen opgezet om het inwoners van de gemeente zo makkelijk mogelijk te maken. Daarbij is onderscheid gemaakt in algemene voorzieningen (toegankelijk voor alle burgers die het nodig hebben) en maatwerk voorzieningen (voorzieningen afgestemd op persoonlijke behoeften en waarvoor een indicatie wordt afgegeven).

Heeft u een vorm van hulp nodig, dan kunt u hiervoor terecht bij Stichting Hulst voor Elkaar.

Voor informatie over de veranderingen in de zorg kunt u ook terecht op de website Zorgwijzer.