Erkenning, ongeboren kind

U bent zwanger en niet getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap? In de meeste gevallen kan de vader het kind erkennen. Door de erkenning krijgt het kind een wettelijke vader. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan gaat de erkenning meestal samen met het kiezen van de achternaam. De moeder moet hierbij persoonlijk aanwezig zijn.

Bent u zwanger en hebt u al een kind uit deze relatie? Dan kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Een achternaam kan niet meer gekozen worden. Alle kinderen uit dezelfde relatie, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind uit deze relatie.

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner na 1 januari 2023 een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Voorwaarden

Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan moeten de vader en de moeder samen naar de gemeente om de erkenning aan te vragen. Heeft u al een kind uit deze relatie, dan kan de vader een volgend kind erkennen met schriftelijke toestemming en een identiteitsbewijs van de moeder.

Kosten

De erkenning van een kind kost niets. U krijgt gratis een afschrift mee van de erkenningsakte. Dit afschrift neemt u mee bij de geboorteaangifte.

Aanvraag

De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning van een ongeboren kind zijn:

  • De man is 16 jaar of ouder;
  • De man is geen familie van de moeder;
  • Er zijn niet al 2 ouders.

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit? Dan kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u daarvoor nodig heeft. Neem hiervoor contact op met de gemeente, telefoonnummer 14-0114.

Aanpak

U neemt beide een geldig identiteitsbewijs mee. Indien nodig een schriftelijke toestemming van de moeder.

Bezwaar & beroep

Als de gemeente de aanvraag weigert, kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de gemeente. Wijst de gemeente uw bezwaar af? Ga dan in beroep bij de rechtbank.