Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geboorteaangifte doen

Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waarin uw kind is geboren. Dit moet u binnen 3 dagen doen. De dag van de geboorte telt niet mee voor de termijn. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag ? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en de naam van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst. U kunt hiervoor een afspraak maken.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, krijgen die dezelfde achternaam als het eerste kind. Hierover vindt u meer informatie bij Erkenning, ongeboren kind.

Voorwaarden

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afschrift van de geboorteakte, dan kost dit € 14,00.

Aanvraag

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst.

Aanpak

Voor een geboorteaangifte heeft u nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing)
  • afschrift van de geboorteakte indien uw kind in het buitenland is geboren
  • de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind
  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
  • u kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen, dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht)

Let op

Maak eerst een afspraak. Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Kunt u niet langskomen? Bijvoorbeeld omdat u (mogelijk) het coronavirus heeft? Neem dan contact met ons op.