Geboorteaangifte doen

Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waarin uw kind is geboren. Dit moet u binnen 3 dagen doen. De dag van de geboorte telt niet mee voor de termijn. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag ? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en de naam van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Vanaf 01-01-2024 zijn de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid. Ouders hebben dan de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beide achternamen als achternaam voor hun kind, met een maximum van twee naamdelen. Er is ook een overgangsregeling tot uiterlijk 01-01-2025. De ouders van wie alle kinderen zijn geboren na 01-01-2016 kunnen ook de achternaam laten aanpassen in een gecombineerde achternaam. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen.

Hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Voorwaarden

De vader of (duo)moeder doet de geboorteaangifte. Kan de vader of (duo)moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afschrift van de geboorteakte, dan kost dit € 16,60.

De kosten voor gecombineerde naamskeuze m.b.t. de overgangsregeling zijn € 75,- voor een eerste kind en € 50 voor elk volgend kind. 

Aanvraag

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst.

Aanpak

Voor een geboorteaangifte heeft u nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing)
  • afschrift van de geboorteakte indien uw kind in het buitenland is geboren
  • de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind
  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
  • u kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen, dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht)

Let op

Kunt u niet langskomen? Bijvoorbeeld omdat u (mogelijk) het coronavirus heeft? Neem dan contact met ons op.