Geboorteaangifte doen

Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waarin uw kind is geboren. Dit moet u binnen 3 dagen doen. De dag van de geboorte telt niet mee voor de termijn. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag ? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en de naam van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst. U kunt hiervoor een afspraak maken.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, krijgen die dezelfde achternaam als het eerste kind. Hierover vindt u meer informatie bij Erkenning, ongeboren kind.

Voorwaarden

De vader of (duo)moeder doet de geboorteaangifte. Kan de vader of (duo)moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Wilt u een afschrift van de geboorteakte, dan kost dit € 14,30.

Aanvraag

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst.

Aanpak

Voor een geboorteaangifte heeft u nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing)
  • afschrift van de geboorteakte indien uw kind in het buitenland is geboren
  • de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind
  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
  • u kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen, dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht)

Let op

Kunt u niet langskomen? Bijvoorbeeld omdat u (mogelijk) het coronavirus heeft? Neem dan contact met ons op.