Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geboorteaangifte doen

Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waarin uw kind is geboren. Dit moet u binnen 3 dagen doen. De dag van de geboorte telt niet mee voor de termijn. U kunt hiervoor een afspraak maken.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, krijgen die dezelfde achternaam als het eerste kind. Hierover vindt u meer informatie bij Erkenning, ongeboren kind.

Voorwaarden

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan doet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

  • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren
  • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren

Kosten

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de geboorteakte kost € 13,80

Aanvraag

U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of een feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Wordt uw kind geboren in het buitenland, dan doet u de aangifte van geboorte in de buitenlandse gemeente waar het kind geboren is. U vraagt een afschrift van de geboorteakte en neemt deze mee bij de inschrijving van uw kind in de gemeente Hulst.

Aanpak

Voor een geboorteaangifte heeft u nodig:

• geldig identiteitsbewijs
• afschrift van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing)
• de geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind
• verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (indien van toepassing)
• u kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen, dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht)