Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Aanvraag

U geeft de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Op z'n vroegst kunt u uw verhuizing 4 weken voor uw verhuizing doorgeven. Maar doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing.

Geeft u het later door, dan kan de gemeente u een boete geven.

Let op! Indien u reeds verhuisd bent, kan de verhuizing enkel met terugwerkende kracht verwerkt worden indien de verhuisdatum maximaal vijf dagen vóór de aangiftedatum ligt.

Een verhuizing kan digitaal, met DigiD, aan de gemeente doorgegeven worden. U kunt ook een afspraak maken.

Kosten

Uw verhuizing doorgeven is gratis.

Aanpak

Geeft u uw verhuizing per post of aan de balie door, dan heeft u het volgende nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw koop- of huurcontract

Bij een digitale aangifte heeft u alleen uw DigiD nodig.

 Logo DigiD

 

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is