Bijen houden

Andere mensen kunnen er last van hebben als u bijen houdt. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Als u zich niet aan deze regels kunt houden, dan heeft u een ontheffing nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het houden van bijen zonder ontheffing zijn:

 • U houdt de bijen minimaal 30 meter van de weg.
 • U houdt de bijen minimaal 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen zijn.
 • U bent eigenaar van de omliggende gebouwen.

Kunt u zich niet aan de voorwaarden houden? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het houden van bijen:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een ontheffing nodig heeft. U kunt de ontheffing meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U levert aan:
  • een situatieschets met plattegrond en eventueel foto’s
  • informatie over het aantal bijen of bijenkorven
  • informatie over beschermingsmaatregelen die u neemt om anderen tegen uw bijen te beschermen (bijvoorbeeld een hoge schutting)

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.