Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gladheidbestrijding

Bij de gladheidbestrijding wordt in de gemeente Hulst gebruik gemaakt van een A-route en een B-route.

Bij gladheid wordt eerst de A-route gereden. Doordat ook de wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom gelijktijdig door de andere overheden worden behandeld, ontstaat er vrij snel een sluitend netwerk van begaanbare wegen.
De B-route wordt slechts gereden als in de woonstraten de gladheidproblemen een langdurig karakter krijgen (aangereden sneeuw). De grote parkeerterreinen worden in de A-route opgenomen.

Manier van strooien

Er zijn twee verschillende vormen van gladheidbestrijding te weten: preventief strooien (het zogenaamde nat strooien) en curatief strooien (met droog zout).

De gemeente Hulst strooit curatief. Dit werkt alleen als er een voertuig over heen rijdt. Daarom vinden de strooiacties net voor de ochtenddrukte plaats. In de gemeente zijn twee zogenaamde meetpunten. Er wordt slechts uitgerukt als één van deze meetpunten onder een bepaalde waarde komt, waarbij de kans op gladheid aanwezig is.

Wie veegt het trottoir?

Iedereen wordt opgeroepen de sneeuw of het ijs van het voetpad voor of langs uw gebouw of tuin te ruimen. U kunt de sneeuw of het ijs naar de uiterste rand van het voetpad schuiven. Daarbij moet u wel rekening houden dat brand- en rioolputten voldoende vrij blijven, zodat dooiwater zijn weg naar het riool kan vinden.

De gemeente draagt zoveel als mogelijk zorg voor het verwijderen van sneeuw en ijs nabij gemeenschapshuizen, verzorgingshuizen en dergelijke. Daarvoor is een kleine ruimmachine beschikbaar.

gladheidbestrijding