Aanvraag, intrekken of wijzigen huisnummers

Zie ook deze formulieren

Een nummeraanduiding vormt samen met de woonplaats en de openbare ruimte (straatnaam) het officiële adres. Deze gegevens worden geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Voor een pand dat nog geen huisnummer heeft of voor een pand waarvoor een extra huisnummer nodig is, kan een huisnummer worden aangevraagd. Deze aanvraag moet u ook doen als een huisnummer wordt gewijzigd of ingetrokken.

 

Kosten

Zowel het indienen van een aanvraag als het toekennen van een huisnummer zijn gratis.

Termijn

Wanneer u het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met de gevraagde bijlagen indient, zal er binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag genomen worden.

Aanpak

U checkt eerst hier de huidige situatie in de BAG viewer.

Denkt u dat er een (extra) huisnummer toegekend, gewijzigd of ingetrokken moet worden? Vul dan het digitale aanvraagformulier huisnummering in.

 

 De procedure van de aanvraag ziet er als volgt uit:

1. Wij beoordelen de aanvraag en toetsen deze aan de wetgeving (BAG).

2. Wij nemen een beslissing om al dan niet een huisnummer toe te kennen, in te trekken of te wijzigen.

3. Wanneer er een huisnummer toegekend, aangepast of ingetrokken moet worden, wordt hiervoor een nummeraanduidingsbesluit opgesteld.

 

 

 

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing bezwaar maken.