Afvalkalenders

Afval grijze (restafval & groene (GFT) rolemmers - binnen de bebouwde kom 2017

Vragen met betrekking tot afvalinzameling (grijze & groene rolemmers) in het buitengebied, kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), op tel. 0900-4433333.

Afvalkalender blauwe rolemmers (oud papier) 2017