Leerlingenvervoer, leerplicht & verzuim

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen geeft namens de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis uitvoering aan de leerplichtwet, de Regionale Meld- en coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaten en het leerlingenvervoer.

Voor informatie over zaken als leerplicht, verzuim, voortijdig schoolverlaten, schoolvakanties en leerlingenvervoer kunt u terecht op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen.