Briefadres aanvragen

Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terechtkomt. U kunt een briefadres gebruiken als u geen woonadres heeft of verblijft in een instelling.

Kunt u niet zelf aan een briefadres komen? Dan helpt de gemeente u hierbij.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een briefadres zijn:

  • u heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit);
  • u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit);
  • het briefadres is in Nederland;
  • het briefadres is geen postbus;
  • bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.

Kosten

Een briefadres aanvragen is gratis.

Aanpak

U kunt zich met een briefadres inschrijven bij de afdeling Publieke Dienstverlening van de gemeente Hulst. U moet wel schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont (de briefadresgever). Wanneer u zich in laat schrijven, moet u meenemen:

  • de vragenlijst briefadres waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden;
  • een identiteitsbewijs van uzelf;
  • het aangifteformulier briefadres met een aan de achterzijde ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever;
  • een (kopie) identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Soms kan de gemeente vragen om aanvullende bewijsstukken. Ook kan de briefadresgever worden gevraagd persoonlijk langs te komen.