Melding start en einde bouw

Nadat u omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen in werking is getreden, mag u starten met bouwen. Dit kan wel alleen als u voldoet aan de voorwaarden uit uw vergunning. Dit houdt onder andere in dat u de gemeente laat weten wanneer u begint en klaar bent. Na de startmelding kan de voorgevellijn en bouwpeil door de gemeente worden uitgezet.

De inspecteur of kwaliteitsborger controleert:

 • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning/melding
 • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
 • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
 • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

Kosten

De kwaliteitsborger betaalt u zelf. De inspecteur van de gemeente hoeft u niet te betalen.

Aanpak

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in.
 • Geef de startdatum of einddatum door. Moet u een kwaliteitsborger inhuren? Dan kan die namens u de startdatum en einddatum doorgeven.
  • Startdatum melden: doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de bouw.
  • Einddatum melden: doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de bouw en voordat u het gebouw gaat gebruiken.

Let op

Heeft u een vergunning aangevraagd of een melding gedaan in 2023? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.