Melding start en einde bouw

Nadat u omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen in werking is getreden, mag u starten met bouwen. Dit kan wel alleen als u voldoet aan de voorwaarden uit uw vergunning. Dit houdt onder andere in dat u de gemeente laat weten wanneer u begint en klaar bent. Na de startmelding kan de voorgevellijn en bouwpeil door de gemeente worden uitgezet.

De inspecteur of kwaliteitsborger controleert:

 • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning/melding
 • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
 • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
 • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

Aanpak

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • Geef de startdatum of einddatum door:
  • Starten melden: doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
  • Einde melden: doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.