Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wmo Algemene voorzieningen

Boodschappenbus
Buurtbus
Dagbesteding en mogelijkheden tot ontmoeting
Dienstencheque
Formulierenbrigade en burgeradviseurs
Klussen via Hulst Werkt!
Maatschappelijk werk
Ondersteuning mantelzorgers
Persoonlijk alarm
Reparaties elektrische artikelen
Vrijwilligersondersteuning
Welzijnsdiensten via HvE

 

Boodschappenbus

Het zelf boodschappen doen is soms lastig. Als het u niet meer lukt om zelfstandig boodschappen te doen, kunt u gebruik maken van het samen boodschappen doen met de boodschappenbus. Een vrijwilliger van de Stichting Hulst voor Elkaar haalt mensen thuis op met de bus, brengt ze naar de gewenste supermarkt en begeleidt ze in de winkel.
De bus rijdt inmiddels op 5 ochtenden per week. Iedere dinsdag- donderdag- en vrijdag- en zaterdagochtend rijdt de bus naar het winkelcentrum in Hulst. Op woensdagochtend rijdt de bus richting Kloosterzande. De boodschappenbus rijdt bewust niet vanuit dorpen waar nog een supermarkt is (Sint Jansteen en Vogelwaarde).

Aanmelden om mee te rijden is mogelijk bij de Stichting Hulst voor Elkaar. Er zijn geen kosten verbonden aan de boodschappenbus. Mensen kunnen gratis gebruik maken van deze service. Dit is mogelijk omdat Albert Heijn Hulst en Emté Kloosterzande de benzinekosten betalen als een vorm van maatschappelijk ondernemen. Meer informatie bij de stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700.

 

Buurtbus

 

De buurtbus rijdt van kleinere naar grotere plaatsen, volgens een vaste dienstregeling en een vaste route. Buurtbussen zijn meestal kleinere bussen (max. acht personen), die worden gereden door vrijwilligers. Vaak zijn dit mensen uit uw buurt. Ze weten dan ook veel over de route en de omgeving. In de buurtbus kunt u reizen met uw OV-chipkaart. Heeft u geen OV-chipkaart? Dan koopt u voor 3,50 euro een kaartje bij de buschauffeur.

Reist u met Buurtbus 589? Dan betaalt u voor een Buurtbuskaartje maar 2 euro. De gemeente Hulst subsidieert de buurtbus en draagt 1,50 euro per kaartje bij. Meer informatie over de Buurtbus Zeeland kunt u vinden op de website van Connexxion

 

Dagbesteding en mogelijkheden tot ontmoeting

Mensen kunnen elkaar ontmoeten bij de dagelijkse activiteiten, maar het is niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend. Daarom organiseert de Stichting Hulst voor Elkaar diverse activiteiten voor mensen die het moeilijk vinden om vrienden te maken en op zoek zijn naar een maatje. Meer informatie bij de Stichting Hulst voor Elkaar. Daarnaast biedt de Stichting Hulst voor Elkaar mogelijkheden tot ontmoeting en ontspanning in Ontmoetingscentrum de Lieve, de Binnendéur en Jongerencentrum De Komma. Meer informatie bij de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700.

 

Dienstencheque

Een dienstencheque is goed voor het uitvoeren van een klus van maximaal 1 uur en kost 15 euro. Afhankelijk van de aard van de klus en de inzetbaarheid van de medewerkers worden de werkzaamheden door één of  twee personen uitgevoerd. De klusjes worden uitgevoerd door Hulst Werkt!, een project van PIBLW-integratie in samenwerking met de gemeente Hulst en Service in de Regio van Dethon.

Hulst Werkt! doet alle klussen, groot en klein, zoals bijv. huishoudelijk werk, strijk- en verstelwerk, tuinonderhoud, herstellen straatwerk, transport met een busje of aanhangwagen, schilderwerk, herstelwerkzaamheden binnen/buiten, fietsreparaties, verhuizingen, schoonmaakwerken zoals oprapen zwerfvuil, sneeuw ruimen, assistentie bij activiteiten, etc. Voor klussen uitgevoerd door Hulst Werkt! kunt u contact opnemen op tel. 06-23016250. Meer informatie kunt u vinden op de website van Hulst Werkt

Bij Service in de Regio kunt u terecht voor kleine klusjes en huishoudelijk werk, zoals ramen zemen, verplaatsen meubilair, instellen elektronische apparatuur, herstelwerkzaamheden in en om het huis, uitruimen van bijv. een woning of schuurtje, strijken, boodschappen doen, etc. Voor klusjes uitgevoerd door Service in de Regio, kunt u terecht op tel. 0115-675279. Meer informatie is te vinden op de website van Service in de regio

De dienstencheques zijn op verschillende locaties in de gemeente Hulst te koop, zoals Gemeentewinkel, De Blaauwe Hoeve, Ontmoetingscentrum De Lieve, kantoor Woonschting (Hulst), Verzorgingshuis Sint Antonius (Klooserzande), De Warande (St. Jansteen) en locatie Eeckenstein van Tragelzorg (St. Jansteen), Slagerij Valent (Clinge), Gemeenschapscentrum Malpertuus te Clinge. Daarnaast kunnen de dienstencheques aangevraagd worden via de gemeentelijke website. Voor verdere praktische informatie over de werking van de dienstencheques kunt u ook terecht bij Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700.

 

Formulierenbrigade en burgeradviseurs

Als u problemen heeft met het invullen van allerlei formulieren en u vindt het moeilijk om uw administratie bij te houden, dan kan een vrijwillige burgeradviseur van Hulst voor Elkaar u wellicht helpen. Burgeradviseurs zijn vrijwilligers van de Stichting Hulst voor Elkaar. Zij zijn vertrouwenspersoon, handelen altijd met respect voor uw privacy en komen op afspraak bij u thuis.

Een burgeradviseur kan o.a. helpen bij het invullen van formulieren en het uitzoeken en op orde brengen van uw administratie. Dat kan eenmalig zijn of ook structurele hulp is mogelijk. Ook is hulp mogelijk bij het indienen van aanvragen voor bepaalde voorzieningen. Voor ondersteuning door een burgeradviseur of iemand van de formulierenbrigade kunt u contact opnemen met de Stichting Hulst voor Elkaar, op tel. 0114-684700.

 

Klussen via Hulst Werkt!

"Hulst Werkt!" is een project van PIBLW-Reïntegratie in samenwerking met de gemeente Hulst. Het doel van het project is uitkeringsgerechtigden beter inzetbaar te maken voor regulier werk, door hen als 'werknemers' in het simulatiebedrijf "Hulst Werkt!" in te zetten. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente Hulst en de Stichting Hulst voor Elkaar.

Hulst Werkt! helpt mensen bij het langer zelfstandig thuis wonen. U kunt er terecht voor alle klussen, groot en klein, zoals bijv. tuinonderhoud, herstellen straatwerk, transport met een busje of aanhangwagen, schilderwerk, herstelwerkzaamheden binnen/buiten, fietsreparaties, verhuizingen, sneeuw vrij maken looproutes, schoonmaak- en strijkwerk. Maar de dienstverlening van "Hulst Werkt!" is ook beschikbaar voor particulieren die kleine of middelgrote klussen niet zelf kunnen of willen uitvoeren. Daarnaast richt "Hulst Werkt!" zich op het in stand houden van de leefbaarheid binnen alle kernen van de gemeente Hulst. Dat kan door het verrichten van werkzaamheden in de openbare ruimten (bijvoorbeeld schoonhouden van speeltuinen, stoepen, plantsoenen, stranden en dijken).

Voor klussen uitgevoerd door Hulst Werkt! kunt u contact opnemen op tel. 06-23016250. Meer informatie kunt u vinden op de website van Hulst Werkt

 

Maatschappelijk werk

Heeft u problemen waarvoor u geen oplossing weet of overleg met familie, buren of vrienden helpt ook niet. Of dat er niemand is met wie u erover durft of kunt praten. Dan kunt u gebruik maken van de deskundige hulp van Stichting Hulst voor Elkaar (HvE). Ongeacht de leeftijd, samenwonend of alleenstaand, met of zonder kinderen, met ruime beurs of krap bij kas. Iedereen kan zonder voorwaarden vooraf een beroep doen op de hulpverlening van Hulst voor Elkaar. U kunt rekenen op vertrouwelijke hulp van maatschappelijk werkers die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700. 
Voor jongeren is er Schoolmaatschappelijk Werk en Jeugdmaatschappelijk Werk. meer informatie vindt u bij de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700.

 

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van de zorgzame samenleving en verdienen daarom ondersteuning. Mantelzorger is meer dan gebruikelijke zorg. Het gaat om mensen die intensief zorgen voor hun chronisch zieke partner, een familielid, bekende of naaste met gezondheidsklachten. Niet zelden combineren zij hun zorgtaken met een baan of school. De druk op mantelzorg neemt toe en overbelasting dreigt.

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan informatie of andere ondersteuning, neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg, ondergebracht bij de Stichting Hulst voor Elkaar (HvE). Bij het Steunpunt krijgt u informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden. Ook als u behoefte heeft aan een luisterend oor of een groeps- of themabijeenkomst bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700.

 

Persoonlijk alarm

In Samenwerking met Maatje in Zeeland (voorheen Stichting Personenalarmering Zeeland) biedt de Stichting Hulst voor Elkaar de oplossing bij een gevoel voor onveiligheid. Bent u bijvoorbeeld bang te vallen of voelt u zich onveilig in huis of daarbuiten dan kunnen wij u misschien helpen met een personenalarm. Als u aangesloten bent op een persoonlijk alarm kijgt u een zendertje dat u als clip of hanssnoer kunt dragen, zodat u dit altijd bij u heeft. het enige dat u in noodsituaties hoeft te doen, is de knop van de zender indrukken. U betaalt eenmalig aanlsuitingskosten en een bedrag aan abonnementskosten. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden een deel van de kosten van het alarm. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700. U kunt ook rechtstreeks terecht bij de Maatje in Zeeland, website www.maatjeinzeeland.nl , telefoonnummer 0118-551215 of. per mail op info@maatjeinzeeland.nl.

 

Reparaties elektrische artikelen

Kent u dat? Een apparaat gaat kapot, maar eigenlijk wilt u er nog geen afstand van doen. Een lamp doet het niet meer, omdat er kortsluiting zit in de schakelaar. Misschien eenvoudig om te repareren, maar u weet niet hoe, of u heeft simpelweg geen tijd. Dan biedt het Repaircafé een oplossing! Hier kunt u uw kapotte elektrische apparaten laten maken, bijvoorbeeld een kapot broodrooster of stofzuiger. Maar ook voor een reparatie aan uw fiets of computer. En het leuke is: u betaalt de kostprijs van de reparatie én iets lekkers bij de koffie voor de vrijwilligers. U kunt iedere dinsdag terecht bij het Repaircafé tussen 13:30 en 16:00 uur, aan de Tabakstraat 26 in Hulst (gebouw ’t Kruispunt). Het Repaircafé wordt geleid door dhr. T. Warnier en een aantal handige mannen. Voor meer informatie over het Repair Café Hulst kunt u contact opnemen met de heer Warnier, bereikbaar op tel. 0114-316156 of bij de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700.

 

Vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk of heeft u behoefte aan ondersteuning door een vrijwilliger dan kunt u terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Stichting Hulst voor Elkaar.

Het Steunpunt stimuleert vrijwilligerswerk, zorgt voor ondersteuning, maar natuurlijk ook voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarnaast biedt het Steunpunt informatie, advies en deskundigheidsbevordering en kunt u er ook voor de maatschappelijke stages terecht. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op tel. 0114-684700. Ook vindt u informatie op de website over vrijwilligerswerk . Voor informatie over maatschappelijke stages kunt u terecht op de website "Jij bent een kei".