Gehandicaptenparkeerplaats

Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder, passagier/bestuurder of passagier, dan kunt u in principe in aanmerking komen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van het woonadres.

Deze moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Daarbij moet de aanvrager duidelijk de noodzaak voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats omschrijven. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de gemeentewinkel of via e-mail.

De aanvraag wordt door de gemeente getoetst aan technisch en juridische eisen. Daarbij wordt bezien of de aanvrager de auto kan parkeren op eigen terrein; bij de woning of op een loopafstand zoals gesteld in het medisch advies.

Aan de hand van het kentekenbewijs (deel IA en IB) wordt bekeken in hoeverre het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd op naam staat van de bestuurder.

De bestuurder van het voertuig waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd, moet op hetzelfde adres als de passagier ingeschreven staan bij de gemeente Hulst.

Tevens dient een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart(en) te worden ingediend. De procedure duurt minimaal acht weken.

Voor meer informatie kunt u terecht in de gemeentewinkel of kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst, op tel. 14 0114 of via e-mail.

 

Voorwaarden

De aanvraag wordt door de gemeente getoetst aan technisch en juridische eisen. Daarbij wordt bezien of u de auto kunt parkeren op eigen terrein; bij de woning of op een loopafstand zoals gesteld in het medisch advies.

Aan de hand van het kentekenbewijs (deel IA en IB) wordt bekeken in hoeverre het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd op naam staat van de bestuurder.

De bestuurder van het voertuig waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd, moet op hetzelfde adres als de passagier ingeschreven staan bij de gemeente Hulst.

Tevens moet u een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart(en) meesturen.

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst, op tel. 14 0114 of via e-mail.

Termijn

De procedure duurt minimaal acht weken.

Aanpak

Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen of beeïndigen? Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats in. 

Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier gehandicaptenparkeerplaats in.