Ontheffing van verkeersregels aanvragen

Als u ergens wilt rijden, stilstaan of parkeren waar dat normaal niet mag, dan heeft u een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als u met een verhuiswagen over een fietspad moet rijden om bij uw nieuwe huis te komen, als u in een straat wilt rijden waar dat normaal gesproken verboden is, of als u voor werkzaamheden uw auto op de stoep wilt parkeren.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een ontheffing van de verkeersregels zijn:

  • De gemeente beheert de weg waarvoor u een ontheffing aanvraagt.
  • De ontheffing Verkeersmaatregelen RVV vraagt u voor maximaal 1 jaar aan. Heeft u de ontheffing voor een langere periode nodig? Vraag deze dan het volgende jaar opnieuw aan. 

Termijn

De procedure duurt meestal enkele weken. Complexe aanvragen duren maximaal 8 weken (Artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht. Link opent een externe pagina). 

Let op: wanneer u een ontheffing verkeersmaatregelen RVV aanvraagt welke binnen een termijn van 2 weken valt, is de kans groot dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

Aanpak

U vraagt de ontheffing aan via het aanvraagformulier ontheffing Verkeersmaatregelen RVV.

De gemeente heeft minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • waarom wilt u een ontheffing hebben? 
  • waarvoor wilt u een ontheffing hebben? 
  • voor welk(e) type voertuig(en) heeft u een ontheffing nodig? 
  • wat is/zijn de kenteken(s) van de voertuig(en)? 
  • vanaf wanneer is de ontheffing nodig? 
  • tot wanneer is de ontheffing nodig? 
  • uw adres waar u de ontheffing op wilt ontvangen 

Een ontheffing wordt alleen gegeven na een positieve beoordeling. Een Ontheffing Verkeersmaatregelen RVV is uitzonderlijk. Dit vanwege de veiligheid van andere weggebruikers en om overlast te voorkomen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw ontheffing. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.