Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd die van belang zijn. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen.

Aanvraag

U vraagt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. Justis beslist of u de VOG krijgt.

Wilt u uw aanvraag online indienen via Justis? Dat kan niet altijd. Het kan alleen als de organisatie die de VOG van u vraagt, de aanvraag online voor u heeft klaargezet. Houd uw burgerservicenummer, DigiD en iDeal-gegevens bij de hand.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij Justis.

Kosten

De VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35
De elektronische VOG kost € 33,85
De VOG voor bedrijven kost € 207,00

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? Het ministerie is bezig met een proef waarin vrijwilligers de kosten voor een VOG terug kunnen krijgen van de vrijwilligersorganisatie. Het gaat in deze proef om vrijwilligers bij:
• bonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF
• Scouting Nederland
• kindervakantieorganisaties die zijn aangesloten bij Steunpunt Kindervakanties

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Aanpak

U betaalt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een ingevuld aanvraagformulier

Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon heeft uw machtiging nodig met:

  • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een kopie van zijn/haar eigen geldige identiteitsbewijs

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bekijkt Justis of er risico's zijn als u de verklaring omtrent het gedrag zou krijgen. Meer informatie hierover leest u op de website van Justis.

Termijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal al binnen anderhalve week.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.