Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed onderwerp. Dit verdelen we in zes thema’s;

 

1. Energie besparen en opwek

Duurzame energiebronnen veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2 uitstoot. De bekendste energiebronnen zijn zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en het gebruik van aarde warmte. Ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en aardgas. De verbranding van fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan de klimaatverandering. Ondernemers, overheid en de inwoners zelf zullen meer en meer te maken krijgen met het verduurzamen van hun omgeving. En wordt rekening gehouden met nieuwbouwwoningen en bedrijven om deze duurzamer te bouwen. Maar ook te verbouwen. Een betere isolatie, aardgasvrij maken of zelfs helemaal energieneutraal maken.

Wilt u uw woning verduurzamen?
In uw woning kunt u flink op energie besparen. Dat is goed voor het milieu en het levert u geld op. Sommige maatregelen zijn gratis, soms moet u eerst investeren. Een woning isoleren is meestal een flinke investering, doe dat goed en op het juiste moment.
Het Duurzaam Bouwloket is een dienst die u wordt aangeboden door de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten. U kunt er gratis en onafhankelijk informatie en advies inwinnen. De adviseurs van het loket staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ze op via 0114-210000 of stel uw vraag via info@duurzaambouwloket.nl.
Meer informatie over regelingen, subsidies of leningen leest u hier.

 

2. Klimaatveranderingen

Klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Hoewel het een wereldwijd probleem is, zijn de oorzaken en oplossingen van klimaatverandering vaak lokaal.
De zomers worden droger met meer tropische dagen en hevige tropische regenbuien. De winters worden daar en tegen zachter en natter.
En deze veranderingen brengen nieuwe vragen met zich mee, zoals hoe kunnen we ervoor zorgen dat we water beter en langer vasthouden? Welke maatregelen moeten we nemen tegen hittestress? Hoe kunnen we het vele regenwater sneller afvoeren om gebouwen tegen hoogwater te beschermen?

 

3. Duurzame (schone) mobiliteit

Onder ‘duurzame mobiliteit’ vallen alle manieren van vervoer waarbij ons verplaatsingsgedrag minder nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Het omvat veel meer dan alleen elektrische autorijden. Het gaat over alle soorten vervoermiddelen en alle manieren waarop we daarvan gebruikmaken. Een afgewogen duurzaam mobiliteitsbeleid zorgt voor balans tussen gezondheid, bereikbaarheid, leefmilieu, klimaat en economie. Doel is het verminder je de CO2-uitstoot en zorgen voor een toekomstbestendig leefomgeving. Dit zorgt voor een positief effect op de luchtkwaliteit en de gezondheid van mens en dier.

 

4. Circulaire economie (Kringloopeconomie)

Wereldwijd gebruiken we steeds meer producten. Denk daarbij aan kleding, eten, elektrische apparaten en auto's. De aarde kan dit op een gegeven moment niet meer aan. Daarom gaat Nederland toewerken naar een circulaire economie: een wereld waarin we zo zoveel mogelijk hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien. We gaan dan zo zuinig en slim mogelijk om met grondstoffen. Zo kunnen we bijvoorbeeld producten repareren in plaats van weg te gooien, van oud papier nieuw papier maken en van plastic flessen nieuw plastic maken. Van tevoren goed nadenken bij het ontwerpen en maken van nieuwe producten zorgt ook voor minder afval en vervuiling.

Circulaire economie is vooral belangrijk omdat:
•    We de aarde uitputten. We gebruiken als wereldbevolking nu al elk jaar meer dan de aarde kan bieden. We putten hiermee de aarde uit. Onze kinderen en kleinkinderen zullen dit merken en het daarom minder goed hebben.
•    Om klimaatverandering tegen te gaan. Het maken van spullen en het winnen van grondstoffen kost energie. Daarmee warmt de aarde op. Hoe meer we verbruiken en consumeren, hoe meer de aarde zal opwarmen. We zullen dus zuinig en slim moeten omgaan met onze grondstoffen. Ook zal de energie die we gebruiken van hernieuwbare bronnen moeten komen, zoals zon, wind en water.

 

5. Biodiversiteit

Bloemrijke weiden, een rijke Noordzee, een groene woonwijk… Het begrip ‘biodiversiteit’ staat steeds meer in de belangstelling. Je hoort het veel in discussies over bijvoorbeeld klimaat, stikstof en woningbouw. Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven – van een slootwaterdruppel tot een compleet bos, een oceaan of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waarvan ze deel uitmaken, van weiland tot wetland, van rivier tot oceaan en van bos tot woonwijk. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen, koralen en aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen.

 

6. Lokaal eten

Een belangrijk aspect van duurzaam voedsel is de keuze voor lokale en seizoensgebonden producten. Door te kiezen voor groenten en fruit van dichtbij, verminder je de CO2-uitstoot van transport. Bovendien steun je hiermee lokale boeren en versterk je de regionale economie. Ook seizoens-producten zijn duurzaam omdat ze op natuurlijke wijze groeien, zonder extra energie voor verwarming of kunstlicht. Check daarom regelmatig de seizoenskalender voor groente en fruit. Lokale producten vind je op de markt, in streekwinkels, of in boerderijwinkels. Ook steeds meer supermarkten hebben speciale schappen met lokaal geproduceerd voedsel.