Duurzaamheid

Gemeente Hulst is gestart met het opstellen van een beleidsplan Duurzaamheid. Redenen hiervoor zijn de wijzigingen van het klimaat en de ambities nationaal en wereldwijd.
Duurzaamheid is een breed onderwerp welke wordt verdeeld in zes thema’s;

Klimaatveranderingen
Het klimaat verandert. Droge zomers vragen om oplossingen waarbij we water beter en langer kunnen vasthouden. Hete zomers, met meer tropische dagen, vragen om maatregelen om hittestress tegen te gaan. Terwijl hevige tropische regenbuien oplossingen vragen om heel veel water snel af te kunnen voeren en om gebouwen tegen hoogwater te beschermen. Meer informatie over klimaatveranderingen klikt u hier.

Energie besparen en opwekken
In uw woning kunt u flink op energie besparen. Dat is goed voor het milieu en het levert u geld op. Sommige maatregelen zijn gratis, soms moet u eerst investeren. Een woning isoleren is meestal een flinke investering, doe dat goed en op het juiste moment.

Duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers, windmolens, aardwarmte en dergelijke veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2 uitstoot. Ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en aardgas. De verbranding van fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan de klimaatverandering. Naast aardgasvrije nieuwbouwwoningen worden steeds meer bestaande woningen geïsoleerd of zelfs energieneutraal verbouwd.

Meer informatie over energie besparen en opwekken; klik hier.

Meer informatie over aardgasvrij wonen; klik hier.

Schone mobiliteit
Gemotoriseerd verkeer maakt nog grotendeels gebruik van energie uit fossiele brandstoffen (diesel, benzine). Er is een omschakeling nodig naar duurzame energiedragers voor transport (elektrisch, waterstof). Daarnaast heeft duurzame mobiliteit een positief effect op de luchtkwaliteit en de gezondheid (stikstof en fijn stof).

Circulaire economie
Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden.

Lokaal eten
Lokaal eten voorkomt transport waarbij stikstof en CO2 vrijkomt. Biologisch eten houdt rekening met het milieu en dierenwelzijn.