Reclame maken met een reclamevoertuig

Scroll naar

Bedrijven mogen reclame maken met een reclamevoertuig. Maar er zijn wel regels voor. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld niet zomaar een voertuig met reclame erop langs de weg parkeren. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming voor het maken van reclame met een reclamevoertuig:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
    • voor welk bedrijf u reclame wilt maken
    • met wat voor voertuig u reclame wilt maken
    • hoe groot de reclameafbeelding op het voertuig is
    • waar en wanneer u reclame wilt maken

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.