Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit is niet mogelijk op plaatsen waar uw woning buiten de bebouwde kom ligt en daar niet in de nabijheid (40 meter) van de gemeentelijke riolering ligt.

Voorwaarden

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Kosten

U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag digitaal indienen, met en zonder DigiD.

Logo DigiD

Aanpak

U kunt de rioolaansluiting binnekort digitaal aanvragen.

De gemeente heeft de volgende gegevens van u nodig:

  • uw contactgegevens;
  • de locatie van de aansluiting;
  • een situatieschets; enĀ 
  • het type aansluiting.