Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HULST - Tuinstraat : tot eind juni 2022
HULST - Witte Brug: tot medio juni 2022
HULST - Gentsestraat: 7 juni tot begin augustus 2022
HULST - Verkeersmaatregelen Vestrock: 3, 4 en 5 juni 2022
KLOOSTERZANDE - Pastoor Versterplein, Antoniusstraat en Kerklaan: tot begin juni 2022
NIEUW NAMEN - Smetstraat, Hulsterloostraat en Kerkpad: tot begin augustus 2022
OSSENISSE - Grindweg naar Hontenisse en Oostdijk: tot midden juli 2022
VOGELWAARDE - Diverse straten: tot en met 2024
ZANDBERG - Zoutestraat en Zandbergsestraat: onbekend

 


HULST - Gentsestraat: 7 juni tot begin augustus 2022

De Gentsestraat in Hulst krijgt dit najaar een nieuw gezicht. De winkelstraat krijgt een nieuwe inrichting. Voor het zover is, werkt DNWG aan de kabels en leidingen in de straat. Die werken starten op dinsdag 7 juni 2022. Dit gaat gepaard met verkeershinder.

DNWG gaat in de Gentsestraat aanpassingen doen aan de gasleiding en elektrakabels. Ook vernieuwen zij diverse nutsaansluitingen van panden. Zij starten met het werk op dinsdag 7 juni 2022. Naar verwachting is de klus begin augustus 2022 klaar.

Vanaf dinsdag 7 juni tot begin augustus is de Gentsestraat tijdens werkuren afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
Al het verkeer richting de Grote Markt moet op die momenten omrijden via de Frans van Waesberghestraat en de Steenstraat.
De rijrichting in de Frans van Waesbergehstraat gaat dan dus weer terug naar de normale situatie. Het éénrichtingsverkeer in de Steenstraat wordt tijdelijk omgedraaid. Fietsers moeten ook de omleidingsroute volgen.
Voor voetgangers is de Gentsestraat overdag toegankelijk. Alle panden in de Gentsestraat blijven dus te voet bereikbaar. Buiten de genoemde werkuren is de Gentsestraat toegankelijk voor al het verkeer.

Winkeliers en bewoners worden voorafgaand en tijdens de werken op de hoogte gehouden door de omgevingsmanager van DNWG.
Voor vragen en opmerkingen kan iedereen terecht bij de omgevingsmanager van DNWG, Sarie Steenbergen. Zij is bereikbaar op tel. 06 18 18 84 99 0f via info@sariesteenbergen.nl  

Nieuwsbrief DNWG Gentsestraat

 

HULST - Tuinstraat: tot eind juni 2022

Diverse straten in het noordoostelijk deel van de binnenstad hebben de afgelopen maanden een nieuwe riolering gekregen. Na de rioolwerken werden de straten opnieuw ingericht.  De laatste fase van dit project is de herinrichting van de Tuinstraat. Daaraan werkt de aannemer nu. Het werk gebeurt in twee fasen. Eerst het gedeelte vanaf de Kleine Bagijnestraat tot de Steenpit. En pas wanneer dit gedeelte weer toegankelijk is voor verkeer volgt het tweede gedeelte, tussen de Steenpit en de Paardenmarkt. Eind juni zou de Tuinstraat helemaal gereed moeten zijn.

 

HULST - Witte Brug: tot medio juni 2022

De openbare ruimte in woonwijk Witte Brug wordt momenteel definitief gemaakt. Alle straten, trottoirs en plantsoenen krijgen hun definitieve inrichting. Ook de aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg komt aan de beurt.
Het werk heeft helaas stil gelegen. Dat kwam doordat de aannemer - als gevolg van ziekte en personeelstekort - opnieuw met flink wat tegenslag te maken had. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgepakt.

De aannemer is tot eind mei 2022 bezig in de straten van de Witte Brug. Wanneer dit gereed is volgt de kruising met de Droge Kreek en de aansluiting met de Grote Kreekweg.
De aangepaste planning gaat er van uit dat het werk medio juni 2022 helemaal gereed is.

 

HULST - Verkeersmaatregelen Vestrock: 3, 4 en 5 juni 2022

3, 4 en 5 juni 2022 is het – na twee coronajaren – weer zover: Vestrock op de landtong tussen de Binnen- en Buitenvest in Hulst. Hoe leuk is dat! Het Pinksterweekend belooft dus druk en muzikaal te worden in Hulst. Om alles veilig te laten verlopen, zijn er tijdens deze dagen een aantal verkeersmaatregelen van kracht.

Eenrichtingsverkeer Stationsweg
Op de onderstaande tijdstippen wordt éénrichtingsverkeer ingesteld op de Stationsweg én het gedeelte van de Gentsestraat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Traverse:
-    vrijdag 3 juni 2022 vanaf 13.30 tot 01.30 uur
-    zaterdag 4 juni 2022 vanaf 11.30 tot 01.30 uur
-    zondag 5 juni 2022 vanaf 11.30 tot 00.30 uur

Op de genoemde tijdstippen kan de binnenstad van Hulst via deze weg enkel worden ingereden. De binnenstad kan niet worden verlaten via deze kant.

Vrachtverkeer opgelet
Het verlaten van de stad is op de bovengenoemde momenten enkel mogelijk via de Graauwse Poort en de Dubbele Poort. Deze poorten zijn niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Dat betekent dat vrachtverkeer op de genoemde tijden de binnenstad enkel kan inrijden en niet meer kan uitrijden. Voor het overige verkeer geldt dus dat zij de stad kunnen inrijden langs alle drie de zijden, en deze kunnen verlaten via de Graauwse of Dubbele Poort.

Drukte binnenstad na afloop van evenement
De ervaring leert dat na afloop van het evenement, veel bezoekers richting de binnenstad trekken. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen, worden de Gentsestraat en de Grote Markt (indien noodzakelijk) na afloop van het evenement - op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni - afgesloten. Dit vanaf 01.00 uur tot 03.00 uur.

Park afgesloten
In verband met het realiseren van een festivalcamping in het park aan het Havenfort, is het Michelstadtpad - vanaf donderdag 2 juni – 18.00 uur – afgesloten. Deze afsluiting duurt tot zondag 5 juni – 17.00 uur.

Havenfort voor fietsen en campers
De fietsenparking wordt voorzien op de parkeervakken aan het Havenfort (gedeelte vóór de brug). Op deze parkeervakken geldt dan een parkeerverbod. Op het andere deel van het Havenfort komen camperplaatsen. De gehandicaptenparkeerplaatsen op het Havenfort blijven beschikbaar.
Tevens wordt op het Havenfort, het gedeelte gelegen achter de Rabobank, gereserveerd als artiestenparking. Het gaat om zo’n 24 parkeervakken. De gehandicaptenparkeerplaatsen op deze locatie blijven beschikbaar.

Meer informatie: www.vestrock.nl

 

KLOOSTERZANDE - Pastoor Versterplein, Antoniusstraat en Kerklaan: tot begin juni 2022

In Kloosterzande zijn er werkzaamheden in verschillende straten. Deze werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en het bestraten van de straten.

De riolering is ondertussen vervangen in:  Kerklaan, Antoniusstraat en Pastoor Versterplein, Margrietstraat, Tulpstraat, J.F. Kennedysingel en Marijkeplein.
In de Margrietstraat, Tulpstraat, J.F. Kennedysingel en Marijkeplein zijn ook de bestratingswerken al afgerond. Het werk in deze straten is volledig klaar.

In de Antoniusstraat en Pastoor Versterplein wordt er op dit moment gewerkt aan de bestrating. Als laatste wordt de Kerklaan bestraat.
De werkzaamheden gaan naar verwachting begin juni gereed zijn.

Gezondheidscentrum De Bron, Woonzorgcentrum Antonius en de Kerklaan blijven bereikbaar met de auto. Er wordt ook in de Kerklaan een parkeerverbod ingesteld. Er wordt gezorgd voor voldoende parkeerplekken op andere plaatsen.

 

NIEUW NAMEN - Smetstraat, Hulsterloostraat en Kerkpad: tot begin augustus 2022

In Nieuw Namen zijn er werkzaamheden. DNWG is volop bezig om kabels en leidingen te vervangen. Het werk gaat in drie fasen. Het totale karwei is begin augustus 2022 klaar.

In de eerste fase werkt de aannemer in de Smetstraat, Hulsterloostraat en Kerkpad. Dit zal eind april 2022 gereed zijn.

Tot eind april is de Smetstraat eenrichtingsverkeer in de richting van België. Daarnaast zal er in deze periode op een drietal momenten een kortstondige wegafsluiting in de Hulsterloostraat zijn ter hoogte van het Kerkpad. Het verkeer wordt dan ter plaatse omgeleid.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met de omgevingsmanager, mevrouw S. Steenbergen. Zij is bereikbaar op tel. 06 18 18 84 99 of via e-mail info@sariesteenbergen.nl  

 

OSSENISSE - Grindweg naar Hontenisse en Oostdijk: tot begin juli 2022

DNWG werkt momenteel aan kabels en leidingen nabij Ossenissse. Oude elektrakabels en waterleidingen worden vervangen. De werken op de Drogendijk zijn ondertussen afgerond. In de periode tot begin juli 2022 werkt de aannemer op de Grindweg naar Hontenisse en de Oostdijk.
De Grindweg naar Hontenisse is afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Bewoners en ondernemers kunnen hun perceel wel steeds bereiken. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Sarie Steenbergen. U kunt haar bellen en whatsappen op 06 18 18 84 99 of mailen: info@sariesteenbergen.nl.

 

VOGELWAARDE - Diverse straten: tot en met 2024

In Vogelwaarde vervangen we de komende jaren een groot deel van de riolering. De volgende straten krijgen een nieuwe riolering: Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat, Populierenstraat, Kerkstraat, Kerkhofpad, Beukenstraat, Iepenhof, Eikenhof, Meidoornstraat en Elzenstraat.  Deze werken starten in september 2022 en duren tot en met 2024.

Voordien vervangt DNWG in het gebied kabels en leidingen. Zij zijn gestart met deze klus. Dat gebeurt in vijf fasen:
Fase 1 | medio juni
Kastanjestraat tussen Bossestraat en Acaciastraat, Acaciastraat.
Fase 2 | medio mei - eind juni
Kastanjestraat tussen Acaciastraat en Populierenstraat, deel Populierenstraat.
Fase 3 | begin juni - begin juli
Lindenstraat.
Fase 4 | medio juni - begin augustus
Populierenstraat tussen Lindenstraat en Kastanjestraat.
Fase 5 | begin juli - eind september
Kastanjestraat tussen Acaciastraat en Populierenstraat tussen Lindenstraat en Azaleastraat, Azaleastraat.

Informatiebrief DNWG bewoners maart 2022

Het aanspreekpunt voor de werken van DNWG Sarie Steenbergen. Zij is omgevingsmanager en kan u alles vertellen over het project. U kunt haar bellen en whatsappen op 06-18188499 of mailen naar info@sariesteenbergen.nl.

 

ZANDBERG - Zoutestraat en Zandbergsestraat: onbekend
 

In Zandberg starten binnenkort de werkzaamheden. De riolering in de Zoutestraat en Zandbergsestraat wordt vervangen en daarna wordt de Zandberg verkeersveiliger gemaakt.

De start van de werkzaamheden hadden we gepland op maandag 2 mei 2022. Helaas zijn alle benodigde materialen niet op tijd geleverd. Daardoor kunnen we niet op 2 mei 2022 met de werken beginnen.

De levertijd van materialen is op het moment erg lang en onvoorspelbaar. Ook wij ervaren daarvan de gevolgen. De rioolputten die nodig zijn, zijn nog niet geleverd. Het is ook erg lastig om te zeggen wanneer die wel worden geleverd.

Het werk start in ieder geval niet op maandag 2 mei 2022. We hopen dat de materialen er tegen begin juni 2022 zijn. Dan kunnen we starten.

 

Wegafsluiting