Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HEIKANT- Julianastraat: tot zomer 2020
HULST - Graauwse Poort: 9 t/m 13 december 2019

HULST- Tivoliweg: tot en met 18 december 2019
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST -Tivoliweg t/m begin december 2019
HULST - Kleine Bagijnestraat: tot eind januari 2020
SINT JANSTEEN - Carmen: t/m 20 december 2019
SINT JANSTEEN - Pastoor Mertensstraat: t/m 31 januari 2020

 

HEIKANT - Julianastraat: tot zomer 2020

Begin november 2019 werd gestart met de riool- en herinrichtingswerken in de Julianastraat. Deze werken gaan naar verwachting tot de zomer (bouwvakantie) 2020 duren. Het gaat om het gedeelte van de Julianastraat vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers.

Gestart werd met het werk op de kruising Julianastraat / Oud Ferdinandusdijk / Schoolstraat. Het werk verschuift vervolgens deel per deel in de richting van Koewacht. Dit geldt voor het gedeelte van de straat gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Heidestraat. Ook is ondertussen begonnen met werken ter hoogte van de bebouwde komgrens bij Driehoefijzers.

Volgende stappen
In de Julianastraat staan tussen de Heidestraat en de Driehoefijzerstraat grote bomen. Deze bomen staan in de weg voor de aanleg van een trottoir. Daarnaast veroorzaken ze ook schade aan het wegdek. Om die redenen worden de bomen gekapt. Start is gepland op woensdag 4 december 2019.

Na het kappen van de bomen en het verwijderen van de stronken, wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de verkeersremmer. Deze remmer komt nabij de bebouwde komgrens bij de Driehoefijzerstraat. Eerst worden de duikers aangebracht en een deel van de sloten ter plaatse gedempt.
 
Wegafsluiting
In verband met de werken is de Julianastraat te Heikant voor het doorgaande verkeer afgesloten. Voor het bestemmingsverkeer zijn omleidingen van kracht.
De panden gelegen tussen de Weverij en de Driehoefijzerstraat zijn momenteel via het kruispunt Julianastraat/Heidestraat bereikbaar.

 

HULST - Graauwse Poort: 9 t/m 13 december 2019

In verband met werken van DNWG is het nodig om in de periode van maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december 2019 de Graauwse Poort te Hulst af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Ook de kruising Lange Nieuwstraat / Houtmarkt is in die week afgesloten voor het verkeer.

In de genoemde periode wordt door DNWG gewerkt aan de overschakeling van de waterleiding – van het oude naar de nieuw aangelegde leiding.

Het is van 9 tot en met 13 december 2019 niet mogelijk om via de Graauwse Poort de binnenstad te bereiken. De binnenstad is deze week te bereiken via de Dubbele Poort en de Stationsweg. Omdat ook de kruising Lange Nieuwstraat / Houtmarkt is afgesloten, is er ook geen doorgaand verkeer mogelijk in de Grote Bagijnestraat en de Lange Nieuwstraat te Hulst. Ook de Kleine Bagijnestraat is in deze periode nog afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

De Kleine Bagijnestraat blijft nog tot eind januari 2020 afgesloten.

Werken aan kabels & leidingen
Begin juni 2019 is DNWG gestart met werken aan de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen in het noordoostelijk deel van de Hulster binnenstad. Deze werken vinden plaats vooruitlopend aan de rioolwerken die in 2020 in diverse straten worden uitgevoerd. Het werk van DNWG heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt de werken eind januari 2020 afgerond.

Rioolwerk & herinrichting
De rioolwerken starten in het voorjaar van 2020. Deze vinden plaats in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Na de rioolwerken worden de betreffende straten ook heringericht.

 

HULST - Tivoliweg: t/m 18 december 2019 

 

Op maandag 16 december, dinsdag 17 december en woensdag 18 december 2019 is een gedeelte van de Tivoliweg te Hulst afgesloten voor het verkeer. Het gaat om het deel gelegen tussen de Moerssluisstraat en de Lyceumstraat. Doorgaand verkeer op de Tivoliweg is op deze dagen niet mogelijk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De kruising Tivoliweg/Moerssluisstraat blijft toegankelijk op deze dagen. De kruising Tivoliweg/Lyceumstraat is dat niet.

Tot maandag 16 december 2019 blijft ter plaatse de huidige verkeersmaatregel van kracht. Die houdt in dat op het gedeelte van de straat - gelegen tussen Lyceumstraat en de Oude Zoutdijk (ter hoogte van de kruising met het afbuigende deel van de Tivoliweg) – sprake is van eenrichtingsverkeer. Het verkeer kan daar enkel in de richting van de binnenstad rijden, en niet in de richting van de verkeerslichten aan de N290.

Vanaf donderdag 19 december 2019 is de Tivoliweg weer in beide richtingen toegankelijk voor het verkeer. Dat blijft zo tijdens de kerstvakantie. Op maandag 6 januari 2020 worden de werkzaamheden op de Tivoliweg hervat. Dan volgen nieuwe verkeersmaatregelen.

Aanleiding verkeersmaatregelen
In 2020 wordt de Tivoliweg in Hulst voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Vooruitlopend op deze werken zijn er momenteel ter plaatse werkzaamheden aan leidingen en kabels. Dit gebeurt in opdracht van DNWG.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.
Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast werd in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij. De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.
 

HULST - Kleine Bagijnestraat: t/m eind januari 2020

In 2020 worden in een gedeelte van de binnenstad van Hulst rioolwerken uitgevoerd.  Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst. Na de rioolwerken worden de straten heringericht.
Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. DNWG werkt daar momenteel aan. In verband met deze werken is de Kleine Bagijnestraat momenteel afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting duurt tot eind januari 2020. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

SINT JANSTEEN - Carmen: t/m 20 december 2019

In de periode van maandag 25 november tot en met vrijdag 20 december 2019 zijn er wegwerkzaamheden in Carmen te Sint Jansteen. Het gedeelte van de straat vanaf huisnummer 35 tot aan de kruising met Tragel wordt voorzien van definitieve bestrating. 

In verband met deze werken, is het betreffende gedeelte van de straat afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Getracht wordt de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

 

SINT JANSTEEN - Pastoor Mertensstraat: t/m vrijdag 31 januari 2020

Sinds mei 2019 wordt in Sint Jansteen door DNWG gewerkt aan kabels en leidingen. Deze werken worden uitgevoerd vooruitlopend op rioolwerken ter plaatse.
Het gaat om werkzaamheden in de Henri Dunantstraat, Jos Everaardstraat, Pastoor Schetsstraat, Sint Antoniusdreef, Burgemeester Geirnaerdtstraat, Oude Drydijck en Pastoor Mertensstraat.

Tot en met vrijdag 31 januari 2020 wordt de Pastoor Mertensstraat afgesloten voor het verkeer.
Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer ter plaatse omgeleid.

 

 

 

Wegafsluiting