Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HULST - zondagen
HULST - Dubbele Poort & Tivoliweg, gedeelte tussen Dubbele Poort en Glacisweg: tot en met eind november 2020
HULST - Hulster Nieuwlandweg: tot en met medio november 2020
HULST - Nieuweweg: 23 oktober 2020
HULST - Lange Bellingstraat: 4 november 2020
KLOOSTERZANDE - Kerklaan: 20 oktober tot en met 30 oktober 2020
LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: tot en met eind januari 2021
SINT JANSTEEN - Pastoor Mertensstraat: tot en met medio november 2020
SINT JANSTEEN - Pastoor Schetsstraat: Eind december 2020
SINT JANSTEEN - Henri Dunantstraat: 26 oktober tot en met eind december 2020


 

HULST - Gentsestraat zondagmiddagen

De Gentsestraat te Hulst wordt voorlopig iedere zondagmiddag afgesloten voor het verkeer. Dit met uitzondering van dagen waarop het weer dusdanig slecht is dat geen drukte wordt verwacht. Het gaat om het gedeelte van de straat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Grote Markt. Dit weggedeelte is op zondag autovrij vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer ter plaatse.

 

HULST - Lange Bellingstraat: 4 november 2020

Op woensdag 4 november 2020 worden in de Lange Bellingstraat te Hulst grondboringen gedaan in verband met een bodemonderzoek. Dit gebeurt in het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Korte Bellingstraat en de Korenmarkt. Het onderzoek is nodig in verband met rioolwerken die in 2021 ter plaatse worden uitgevoerd.

Het betreffende weggedeelte is op woensdag 4 november 2020 vanaf 8.00 tot 17.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - Dubbele Poort & Tivoliweg gedeelte tussen de Dubbele Poort en Glaciweg: tot en met eind november 2020

Op maandag 14 september 2020 is gestart met de werkzaamheden op de Tivoliweg in Hulst. Het riool wordt vervangen en de straat wordt helemaal opnieuw ingericht. Er vinden ook werkzaamheden plaats in de Hulster Nieuwlandweg, Glacisweg en Oude Zoutdijk. Eind april 2021 is het gehele project klaar. Dat is het streven.

Sinds maandag 14 september 2020 is het gedeelte van de Tivoliweg vanaf de Dubbele Poort tot aan de Glacisweg afgesloten voor het verkeer. De binnenstad kan dus niet worden bereikt of verlaten via de Dubbele Poort.
Verkeer in de richting van of uit de binnenstad wordt in de eerste weken omgeleid via de Glacisweg en Graauwse Poort.

 

HULST - Hulster Nieuwlandweg: tot en met medio november 2020

Tot en met medio november 2020 wordt er gewerkt in de Hulster Nieuwlandweg in Hulst. Deze maken onderdeel uit van het riool- en herinrichtingsproject Tivoliweg.
Bestrating is verwijderd. En nu wordt er gewerkt aan het riool. Dit duurt ongeveer drie weken. Na de rioolwerken wordt de weg heringericht. Dat is begin november 2020 klaar.

Wegafsluitingen
Momenteel is het gedeelte van de Tivoliweg tussen de Dubbele Poort en de Glacisweg afgesloten voor het verkeer. Vanaf dinsdag 6 oktober 2020 is ook een gedeelte van de Hulster Nieuwlandweg afgesloten. Dat is het deel vanaf de Tivoliweg tot aan huisnummer 11.
Panden blijven over het trottoir of via tijdelijke voorzieningen altijd bereikbaar.

De kruising Tivoliweg / Glacisweg blijft voorlopig toegankelijk voor verkeer. De omleiding voor doorgaand verkeer van en naar de binnenstad wijzigt dus niet. Het verkeer wordt omgeleid via de Glacisweg en de Graauwse Poort. Bestemmingsverkeer voor de Hulster Nieuwlandweg kan omrijden via de Moersluisstraat.

 

HULST - Nieuweweg: 23 oktober 2020

Op vrijdag 23 oktober 2020 worden ter hoogte van Nieuweweg 4-6-8 te Hulst werkzaamheden uitgevoerd. Om deze mogelijk te maken, moet de Nieuweweg die dag tijdelijk worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting is van kracht vanaf 7.00 uur tot circa 14.00 uur.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Een gedeelte van de Zomerstraat wordt op het moment van de afsluiting tweerichtingsverkeer.

 

KLOOSTERZANDE - Kerklaan: 20 oktober tot en met 30 oktober 2020

In verband met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Kerklaan te Kloosterzande wordt deze straat afgesloten voor het verkeer vanaf 20 oktober tot en met 30 oktober 2020.

 

LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: tot en met eind januari 2021

De afgelopen maanden is in de Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde door DNWG gewerkt aan de kabels en leidingen. Dit is gebeurd vooruitlopend op de rioolwerken en herinrichting van de Frederik Hendrikstraat, die de gemeente Hulst daar gaat uitvoeren.

De rioolwerken zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude riolering en het aanleggen van een regenwaterriool. Na de rioleringswerken wordt de Frederik Hendrikstraat heringericht en worden er ook een flink aantal extra parkeervakken aangelegd.

De totale werkzaamheden nemen tot eind januari 2021 in beslag. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden de planning beïnvloeden.

De werkzaamheden starten vanaf de bebouwde komgrens en gebeuren in twee fasen. De eerste fase wordt gewerkt vanaf de bebouwde kom grens tot ter hoogte van Frederik Hendrikstraat huisnummer 18. Zodra dit gereed is volgt fase twee. Deze werkzaamheden betreffen het gedeelte vanaf Frederik Hendrikstraat huisnummer 18 tot het kruispunt Frederik Hendrikstraat / Dreef.
Zo is het niet nodig om de Frederik Hendrikstraat helemaal in één keer af te sluiten.
Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid.

 

SINT JANSTEEN - Pastoor Mertensstraat: tot en met medio november 2020

Nog tot eind dit jaar zijn er in Sint Jansteen werken aan de riolering. In totaal wordt de riolering in zeven straten vervangen.
In de Pastoor Mertensstraat wordt op het moment gewerkt aan de riolering. Daarna wordt de straat terug bestraat. Dit is naar verwachting medio november 2020 klaar.

 

SINT JANSTEEN - Pastoor Schetsstraat: tot en met eind december 2020

 

Nog tot eind dit jaar zijn er in Sint Jansteen werken aan de riolering. In totaal wordt de riolering in zeven straten vervangen.
Tot en met eind december wordt er gewerkt in de Pastoor Schetsstraat.. In verband met deze werkzaamheden is de Pastoor Schetsstraat deze periode afgesloten voor het doorgaande verkeer.

 

SINT JANSTEEN - Henri Dunantstraat: 26 oktober tot en met eind december 2020

Nog tot eind dit jaar zijn er in Sint Jansteen werken aan de riolering. In totaal wordt de riolering in zeven straten vervangen.
Vanaf maandag 26 oktober tot en met eind december wordt er gewerkt in de Henri Dunantstraat. Allereerst worden er rioolwerken uitgevoerd en aansluitend wordt de straat terug bestraat. In verband met deze werkzaamheden is de Henri Dunantstraat deze periode afgesloten voor het doorgaande verkeer.

 

 

Wegafsluiting