Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

CLINGE -  Grensstraat: 4 oktober tot en met medio november 2021
HEIKANT - Magdalenastraat: 16 september tot en met eind oktober 2021
HULST - aanleggen glasvezelkabel: tot begin november 2021
HULST -  Vondelstraat: 24 september 2021
HULST - Binnenstad noordoostelijke deel: tot midden april 2022
KLOOSTERZANDE - Margrietstraat & Marijkeplein: tot eind oktober 2021
HULST - Sluys Kreek: 20 september tot midden oktober 2021

 

CLINGE - Grensstraat: 4 oktober tot en met medio november 2021

In de Grensstraat in Clinge gaan we werkzaamheden uitvoeren. De riolering is oud en wordt vervangen. Ook wordt de bestrating vernieuwd.

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 4 oktober 2021. Het volledige karwei is half november 2021 klaar.

Verkeershinder
In verband met de werkzaamheden is de Grensstraat afgesloten voor het verkeer.

 

HEIKANT - Magdalenastraat: tot en met eind oktober 2021

In de Magdalenastraat in Heikant gaan we werkzaamheden uitvoeren. Ook komen er verkeersdrempels. Dat doen we om de verkeersveiligheid te vergroten. 

Planning
De werkzaamheden zijn gestart. De huidige asfaltlaag wordt die dag verwijderd. Op maandag 20 september wordt geasfalteerd. Het volledige karwei is eind oktober 2021 klaar.

Verkeershinder
In verband met de werkzaamheden is de Magdalenastraat tijdens de werken afgesloten voor het doorgaande verkeer. 
 

HULST - aanleggen glasvezelkabel: tot begin november 2021

De komende maanden legt DELTA Fiber glasvezelkabels aan in de kern Hulst. Met deze kabels is een sneller en beter internet mogelijk. Het project in Hulst maakt onderdeel uit van een groter Zeeuws project.
De werken zijn medio april gestart. Ze worden in stappen uitgevoerd. De kabels worden aangelegd in de binnenstad van Hulst en alle wijken in de kern Hulst. Industriezones worden niet meegenomen. Die vragen een andere aanpak.

Informeren
DELTA Fiber informeert omwonenden steeds rechtstreeks als er in hun straat wordt gewerkt. Daarnaast is op www.delta.nl/glasvezelzeeland informatie over het project te vinden. Ook staat daar een globale planning en contactgegevens voor als er vragen zijn.

 

HULST - Vondelstraat: 24 september 2021

Op vrijdag 24 september 2021 is de Vondelstraat in Hulst tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Basisschool Nobelhorst organiseert die ochtend voor haar leerlingen een remwegdemonstratie. Dat doen ze in samenwerking met de ANWB Streetwise.
De Vondelstraat is afgesloten van ongeveer 8.00 uur tot 13.00 uur. Het gaat om het deel van de straat gelegen tussen de Stijn Streuvelstraat en de Anton Coolenstraat.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - binnenstad noordoostelijk deel: tot midden april 2022

Diverse straten in het noordoostelijk deel van de binnenstad krijgen een nieuwe riolering. Na de rioolwerken worden de straten opnieuw ingericht. Het gaat om de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg. Het hele project duurt naar verwachting tot midden april 2022. Dat gaat in verschillende fasen. Zo beperken we de overlast.

Eerste fase
Als eerste gaat de aannemer aan de slag in het Schuttershof, de Graauwse Poort en de Bagijnesteeg. Daar vervangt de aannemer de oude riolering door een nieuwe riolering. Die nieuwe riolering heeft een gescheiden systeem. Zo’n systeem voert het regenwater en het rioolwater apart af. De aannemer start aan de Graauwse Poort. Het werk verschuift vervolgens in de richting van de Bagijnesteeg. Als het riool is vervangen in deze straten, komt er tijdelijke bestrating. De straten gaan dan weer open voor het verkeer. We verwachten dit midden oktober 2021. De nieuwe inrichting van deze straten volgt later.

Nieuwsbrief projecten binnenstad dd. 13 augustus 2021

Wegafsluitingen
De Graauwse Poort en het Schuttershof is afgesloten voor het verkeer. De Bagijnesteeg en het Galgenbolwerk zijn afgesloten vanaf eind september 2021.
De binnenstad is dan niet meer bereikbaar via de Graauwse Poort voor autoverkeer. Wel wordt geprobeerd de poort zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor fietsers en voetgangers. Dat zal niet altijd lukken.
Doorgaand verkeer vanaf de Houtmarkt en de Kleine Bagijnestraat is ook niet mogelijk. Het verkeer wordt in de binnenstad omgeleid.

Tijdens het project gebruikt de aannemer een deel van het Galgenbolwerk om materiaal te plaatsen. Daardoor is ongeveer de helft van het bolwerk niet beschikbaar om te parkeren.

Alle panden blijven tijdens de werken bereikbaar via het trottoir of via bijvoorbeeld loopplanken.

Vervolg
Als de eerste fase is afgerond, gaat de aannemer aan de slag in de Kleine Bagijnestraat.

Klik hier voor de nieuwsbrief over deze werken.

 

KLOOSTERZANDE - Margrietstraat & Marijkeplein: tot eind oktober 2021

In Kloosterzande vervangen we een groot deel van de riolering. Deze werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase is afgerond. De aannemer is met de tweede fase gestart.

Welke straten?
De volgende straten wordt de komende maanden vervangen: Margrietstraat, Tulpstraat, John F. Kennedysingel (gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat, Pastoor Versterplein en de tweede helft van het Marijkeplein.

Nieuwe riolering en nieuwe bestrating
Er worden een regenwaterriool en een vuilwaterriool aangelegd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in het regenwaterriool terecht te laten komen. De inrichting van de straten blijft in de meeste straten nagenoeg hetzelfde. Wel worden de straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.

Planning
De rioolwerken zijn gestart. De aannemer begint in de Margrietstraat aan de zijde van het Marijkeplein. Van daaruit verschuift het werk richting Tulpstraat. Daarna volgt het Marijkeplein (even zijde).
Als alles gaat volgens planning is het werk in de Margrietstraat en het Marijkeplein eind oktober 2021 klaar. De riolering is dan vervangen en de straat is voorzien van nieuwe bestrating. De parking op het Marijkeplein wordt later gedaan.

Wegafsluitingen
De Margrietstraat en het Marijkeplein - rijbaan aan de zijde met even huisnummers – zijn afgesloten voor het verkeer.
De parking op het Marijkeplein kan wel worden gebruiken.

 

HULST - Sluys Kreek: 20 september tot midden oktober 2021

De openbare ruimte in woonwijk Witte Brug in Hulst moet nog in orde worden gemaakt. Het werk start op maandag 20 september 2021. Alle straten, trottoirs en plantsoenen krijgen hun definitieve inrichting. Ook de aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg komt aan de beurt. Het werk duurt tot eind november 2021.

Het werk start op maandag 20 september 2021 in de Sluys Kreek. Het werk verschuift daar van noord naar zuid. Het duurt ongeveer vier weken. De straat is tijdens het werk afgesloten voor verkeer. Verkeer kan plaatselijk omrijden

 

Wegafsluiting