Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HENGSTDIJK - Vogeldijk, gedeelte gelegen tussen Vogeldijk nr. 6 t/m Ser. Paulusstraat: 17 augustus t/m 9 oktober 2020
HULST - Amerikaweg: 17 augustus t/m eind augustus 2020
HULST - zondagen
HULST - Lange Bellingstraat: 26 augustus 2020
KLOOSTERZANDE - J.F. Kennedysingel: vanaf 31 augustus 2020
KLOOSTERZANDE - Marijkeplein: vanaf 17 augustus tot eind augustus 2020
KLOOSTERZANDE - Emmastraat: eind augustus tot medio september 2020
LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: tot en met eind september 2020
SINT JANSTEEN - Heerstraat, gedeelte vanaf kruising De Schommeling: 17 t/m 25 augustus 2020
SINT JANSTEEN - Burg. Geirnaerdtstraat: vanaf maandag 3 augustus 2020
SINT JANSTEEN - Oude Drydijck: vanaf 17 augustus 2020

 

HENGSTDIJK - Vogeldijk, gedeelte Vogeldijk gelegen tussen nr. 6 en Ser. Paulusstraat: 17 augustus t/m 9 oktober 2020

Waterschap Scheldestromen gaat vanaf maandag 17 augustus t/m vrijdag 9 oktober 2020 het asfalt aan de Vogeldijk nabij Hengstdijk onder handen nemen. Het betreft het gedeelte tussen Vogeldijk huisnummer 6 en Ser. Paulusstraat.

Tijdens de werken zijn de genoemde wegen afgesloten zijn voor verkeer. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid. De bewoners ter plaatse ontvangen van het waterschap een brief over de werkzaamheden.

De weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de werken en dus ook gevolgen hebben voor de planning. Voor nadere informatie over deze werken kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.
 


HULST - Amerikaweg: 17 augustus t/m eind augustus 2020

Aan de Amerikaweg te Hulst worden de parkeerstroken herbestraat. Deze werkzaamheden starten op maandag 17 augustus 2020 en duren tot eind augustus 2020.

In verband met deze werken is het nodig om de Amerikaweg gedeeltelijk af te sluiten voor het doorgaande verkeer.  Er wordt gewerkt met een halve wegafsluiting. Daardoor kan het verkeer ter plaatse wel passeren.

 

HULST - Gentsestraat zondagmiddagen

De Gentsestraat te Hulst wordt voorlopig iedere zondagmiddag afgesloten voor het verkeer. Dit met uitzondering van dagen waarop het weer dusdanig slecht is dat geen drukte wordt verwacht. Het gaat om het gedeelte van de straat gelegen tussen de Frans van Waesberghestraat en de Grote Markt. Dit weggedeelte is op zondag autovrij vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur.

Verkeersregelaars begeleiden het verkeer ter plaatse.

 

HULST - Lange Bellingstraat: 26 augustus 2020

Op woensdag 26 augustus 2020 wordt in de Lange Bellingstraat te Hulst middels een kraan een verzorgingsunit geplaatst. In verband hiermee wordt het gedeelte van de Lange Bellingstraat gelegen tussen Baudeloo en Refugium te Hulst tijdelijk afgesloten.

Het weggedeelte is afgesloten vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer ter plaatse omgeleid.

 

KLOOSTERZANDE - J.F. Kennedysingel: vanaf 31 augustus 2020 

Op maandag 31 augustus 2020 start DNWG met het vernieuwen van de kabels & leidingen in de J.F. Kennedysingel. Naast de J.F. Kennedysingel zijn ook nog het Marijkeplein, (even zijde), de Tulpstraat, Margrietstraat, Pastoor Smuldersstraat, het Pastoor Versterplein, de Antoniusstraat en Kerklaan aan de beurt. Aansluitend op deze werkzaamheden wordt in de loop van 2021 de riolering in deze straten vernieuwd. Al bij al een hele klus.

 

KLOOSTERZANDE - Marijkeplein: vanaf 17 augustus tot eind augustus 2020

Op het Marijkeplein ligt in het gedeelte tussen de Cloosterstraat en de PLUS supermarkt aan de oneven zijde, de nieuwe riolering er in. Hier wordt op maandag 17 augustus 2020 gestart met het aanbrengen van de bestrating. Dat duurt tot eind augustus 2020.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: eind augustus tot medio september 2020

Aansluitend op de werkzaamheden aan het Marijkeplein wordt ook nog het gedeelte van de Emmastraat, gelegen tussen huisnummer 6 tot en met huisnummer 22, bestraat. Medio september 2020 is dit afgerond.

 

LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: tot en met eind september 2020

De Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde krijgt een nieuwe riolering en wordt heringericht. Het gaat om het gedeelte van de straat gelegen binnen de bebouwde kom.

Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. DNWG gaat - in opdracht van netbeheerders Evides en Enduris BV - deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind september 2020 in beslag.
In verband met deze werkzaamheden is het nodig de Frederik Hendrikstraat af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Aansluitend op de werkzaamheden van DNWG wordt gestart met de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Deze werkzaamheden duren - afhankelijk van de weersomstandigheden - ongeveer vier tot vijf maanden.

 

SINT JANSTEEN - Heerstraat, gedeelte vanaf kruising De Schommeling: 17 t/m 25 augustus 2020

Waterschap Scheldestromen gaat vanaf maandag 17 t/m dinsdag 25 augustus 2020 de Heerstraat te Sint Jansteen het asfalt onder handen nemen. Dit betreft het gedeelte vanaf de kruising met De Schommeling. De Schommeling is gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Tijdens de werken zijn de genoemde wegen afgesloten zijn voor verkeer. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid. De bewoners ter plaatse ontvangen van het waterschap een brief over de werkzaamheden.

De weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de werken en dus ook gevolgen hebben voor de planning. Voor nadere informatie over deze werken kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.

 

SINT JANSTEEN - Burgemeester Geirnaerdtstraat: vanaf maandag 3 augustus 2020

Tot eind 2020 wordt de riolering vervangen in zeven straat in Sint Jansteen. Op maandag 3 augustus 2020 wordt er gestart met de werkzaamheden in de Burgemeester Geirnaerdtstraat.

In verband met deze werkzaamheden is de Burgemeester Geirnaerdtstraat te Sint Jansteen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

SINT JANSTEEN - Oude Drydijck: vanaf 17 augustus 2020

Onlangs zijn de rioleringswerkzaamheden afgerond in de Oude Drydijck; in het gedeelte tussen het Martje van Wardje en de kruising met de Prins Hendrikstraat en de Burgemeester IJsebaertstraat. Dit gedeelte is voorzien van puinverharding, zodat alle percelen bereikbaar zijn.

In de week van 17 augustus 2020 wordt in dit gedeelte gestart met het aanbrengen van de bestrating. Naar verwachting is de Oude Drydijck eind september 2020 klaar.

 

 

 

Wegafsluiting