Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

CLINGE - Rembrandtstraat: 3 t/m 5 februari 2020
GRAAUW -  Begoniastraat: t/m medio maart 2020
HEIKANT- Julianastraat: tot zomer 2020
HULST - Tivoliweg, gedeelte tussen Julianalaan en Lyceumstraat: vanaf maandag 20 januari 2020
HULST - Graauwse Poort: 4 februari 2020
HULST - Kleine Bagijnestraat: tot medio februari 2020
HULST - Vestingcross: 7 t/m 19 februari 2020
KLOOSTERZANDE - Anjerstraat: 3 t/m 10 februari 2020
SINT JANSTEEN - Pastoor Mertensstraat: t/m 31 januari 2020

 

CLINGE - Rembrandtstraat: 3 t/m 5 februari 2020

De Rembrandtstraat te Clinge is in de periode van maandag 3 februari tot en met woensdag 5 februari 2020 afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Op het Vermeerplein te Clinge worden bouwkavels gerealiseerd. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen start begin maart 2020 met de bouw van de eerste woningen. In verband met de realisatie van deze woningen moet riolering worden aangelegd. Die werkzaamheden starten op maandag 3 februari 2020.

De betreffende riolering wordt aangesloten op het riool in de Rembrandtstraat. De Rembrandtstraat moet tijdens deze werken - ter hoogte van nummer 27 - tijdelijk worden opgebroken. Dit gebeurt in de periode van maandag 3 februari tot en met woensdag 5 februari 2020. Op deze dagen is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Rembrandtstraat. De woningen blijven wel bereikbaar.

 

GRAAUW - Begoniastraat: t/m medio maart 2020

De Begoniastraat te Graauw krijgt momenteel haar definitieve bestrating. Zowel de rijbaan als de trottoirs worden definitief bestraat. Deze bestratingswerken nemen naar verwachting tot medio maart 2020 in beslag.

De werken zijn gestart ter hoogte van Begoniastraat 4. Deze worden vervolgd in de richting van nummer 6 en zo verder. Als laatste wordt het gedeelte van de Begoniastraat gelegen tussen de Irenestraat en Begoniastraat 4 aangepakt.

Tijdens de werken is de Begoniastraat voor doorgaand verkeer afgesloten. Tijdens de laatste fase van het werk wordt het fietspad in de Jacintastraat toegankelijk gemaakt voor voertuigen, zodat via die zijde de Begoniastraat kan worden verlaten.

 

HEIKANT - Julianastraat: tot zomer 2020

Begin november 2019 werd gestart met de riool- en herinrichtingswerken in de Julianastraat. Deze werken gaan naar verwachting tot de zomer (bouwvakantie) 2020 duren. Het gaat om het gedeelte van de Julianastraat vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers.

Gestart werd met het werk op de kruising Julianastraat / Oud Ferdinandusdijk / Schoolstraat. Het werk verschuift vervolgens deel per deel in de richting van Koewacht. Dit geldt voor het gedeelte van de straat gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Heidestraat. Ook is ondertussen begonnen met werken tussen de Heidestraat en de  bebouwde komgrens bij Driehoefijzers. De werkzaamheden tussen de Heidestraat en de bebouwde komgrens bij Driehoefijzers duurt tot en met medio maart 2020.
 
Wegafsluiting
In verband met de werken is de Julianastraat te Heikant voor het doorgaande verkeer afgesloten. Voor het bestemmingsverkeer zijn omleidingen van kracht.
In verband met rioleringswerkzaamheden van huisnummer 90 t/m kruispunt Heidestraat zijn de panden aan de Julianastraat tot aan huisnummer 90 via de Vylainlaan bereikbaar. De panden tussen de Heidestraat en Driehoefijzerstraat zijn bereikbaar via de Lekestraat en Emmabaan.

 

HULST - Tivoliweg, gedeelte tussen Julianalaan en Lyceumstraat: vanaf 20 januari 2020

In 2020 wordt de Tivoliweg in Hulst voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Vooruitlopend op deze werken wordt momenteel ter plaatse gewerkt aan leidingen en kabels. Dit gebeurt in opdracht van DNWG.

Vanaf maandag 20 januari 2020 is er weer een volgende fase in gegaan. Dan wordt weer gewerkt op het gedeelte van de Tivoliweg, gelegen tussen de Julianalaan en de Lyceumstraat. Op dat gedeelte is dan sprake van eenrichtingsverkeer. Het verkeer kan richting de binnenstad rijden; omgekeerd is niet mogelijk.

 

HULST - Kleine Bagijnestraat: t/m medio februari 2020

In een gedeelte van de binnenstad van Hulst moeten rioolwerken worden uitgevoerd.  Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst. Na de rioolwerken worden de straten heringericht.
De bedoeling was de werken dit voorjaar te starten. Dat wordt nu verschoven naar 2021.

Aangepaste planning
Besloten is om te wachten met de rioolwerken en herinrichting van de genoemde straten in de Hulster binnenstad tot de bouwwerkzaamheden aan de Houtmarkt zijn afgerond. De start van de rioolwerken en herinrichting van de Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat en omgeving zal in het voorjaar 2021 zijn.

Herstratingswerken januari/februari 2020
Als gevolg van de werkzaamheden van DNWG ligt het wegdek en trottoirs op diverse locaties in het noordoostelijk deel van de Hulster binnenstad er niet al te best bij. De rijbaan is plaatselijk ongelijk en toegankelijkheid van het trottoir is soms onvoldoende. Daarom is besloten om delen van het trottoir en de rijbaan te herstraten.
Deze werkzaamheden starten op maandag 27 januari 2020 en nemen - afhankelijk van de weersomstandigheden - twee tot drie weken in beslag. De kleine Bagijnestraat blijft in deze periode nog afgesloten voor doorgaand verkeer.

 

HULST - Graauwse Poort: 4 februari 2020

In verband met de herstratingswerkzaamheden in de Kleine Bagijnestraat dient de Graauwse Poort te Hulst op dinsdag 4 februari 2020 voor één dag afgesloten te worden voor het verkeer.

 

HULST - Vestingcross: 7 t/m 19 februari 2020

Op zondag 16 februari 2020 staat de vierde editie van de Vestingcross te gebeuren in Hulst. Het parcours van de Vestingcross loopt over de Glacisweg, Ravelijn, Brederode-bolwerk, Keldermanspoort en Molenbolwerk. Deze omgeving wordt op zondag 16 februari 2020 afgesloten als evenemententerrein. Dit terrein kan enkel worden betreden op vertoon van een toegangskaart. Inwoners die binnen het evenemententerrein wonen, worden door de organisatie voorzien van een toegangskaart.
De start en finish van de Vestingcross ligt – net als vorig jaar - aan de Glacisweg te Hulst. Aan die straat komen ook diverse tenten te staan. Het parcours ligt grotendeels op de Hulster vestingwerken. Ter hoogte van de Dubbele Poort komen twee bruggen.

Wegafsluitingen 16 februari 2020
Het is nodig om ook een aantal andere straten af te sluiten voor het verkeer. Deze straten/straatgedeelten zijn op zondag 16 februari 2020 afgesloten vanaf 6.00 uur tot 20.00 uur.
Afgesloten zijn:
-    Tivoliweg, gedeelte tussen Lyceumstraat en de Dubbele Poort
-    Glacisweg
-    Hulster Nieuwlandweg, gedeelte tussen Tivoliweg en Zeesluis
-    Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark
-    Zandstraat, gedeelte tussen Glacisweg en Willem Alexanderstraat
-    Dubbele Poort
-    Minderbroedersstraat
-    Kloostergang
-    Steenstraat
-    Overdamstraat

Op zondag 16 februari 2020 is - door de diverse wegafsluitingen - de verkeerscirculatie in de binnenstad beperkt. Er worden die dag waar nodig verkeersregelaars ingezet. Bezoekers worden zoveel als mogelijk gestimuleerd om buiten de stad te parkeren.

Glacisweg afgesloten tijdens op- en afbouw
In verband met de op- en afbouw van het evenement wordt in de periode van vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 de Glacisweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Zandstraat en de Zoutestraat – tussen Glacisweg nummers 2a tot en met 34. Tijdens deze wegafsluiting wordt het verkeer omgeleid via de Zandstraat, Carmelweg en Zoutestraat.

Dubbele Poort week afgesloten
De Dubbele Poort is vanaf woensdag 12 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 afgesloten voor alle verkeer. Verkeer kan deze periode de binnenstad in- en uitrijden via de Stationsweg en de Graauwse Poort. Om veiligheidsredenen kunnen ook voetgangers en fietsers de stad in de genoemde periode niet in via de Dubbele Poort. Het afgesloten weggedeelte is gelegen tussen de kruising Tivoliweg/Glacisweg en de kruising Godsplein/Dubbele Poort.
Bewoners kunnen hun woning tijdens de op- en afbouw wel bereiken. Het daadwerkelijk en volledig afgesloten gebied is gelegen tussen de Walstraat en de Tivoliweg nummer 1.

Parkeren
Op zondag 16 februari 2020 zijn parkeerverboden van kracht. Dit geldt op de volgende wegen: Tivoliweg (deels), Glacisweg, Wilhelminalaan (deels), Zandstraat (deels), Dubbele Poort, Minderbroedersstraat, Kloostergang, Overdamstraat, Grote Markt, ’s-Gravenhofplein en Nassaubolwerk.
In de periode van vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 geldt een parkeerverbod op de weggedeelten die onderdeel uitmaken van de omleidingsroute. Dit geldt voor de rijbaan, niet voor de parkeervakken.

Bewoners van straten die op zondag 16 februari 2020 worden afgesloten en die hun auto normaal gezien op eigen terrein parkeren, worden geadviseerd om - wanneer zij op zondag 16 februari 2020 de auto nodig hebben – deze op voorhand elders te parkeren. Tijdens de wegafsluitingen is het niet mogelijk of lastig om uw auto te verplaatsen.

Voor de deelnemers aan de Vestingcross worden parkeerlocaties gereserveerd aan de Minderbroedersstraat, Kloostergang, ’s-Gravenhofplein, Nassaubolwerk, locatie van het voormalige  postkantoor, Tivoliweg, Glacisweg en Zandstraat. De Grote Markt is voorzien voor de overige pers en de organisatie.
Op het Havenfort worden extra camperplaatsen gecreëerd.

Tijdens de afsluiting van de Glacisweg (7 t/m 19 februari 2020) wordt het verkeer omgeleid via de Zandstraat, Carmelweg en Zoutestraat. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Om goede doorgang voor de bussen te kunnen garanderen, wordt op de omleidingsroute een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Dit geldt vanaf vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 in de volgende straten:
-    Zoutestraat –deel tussen rotonde en Carmelweg
-    Zandstraat – deel tussen Carmelweg en Glacisweg
-    Willem Alexanderstraat – deel tussen Zandstraat en Liduinapark
-    Liduinapark – deel tussen Willem Alexanderstraat en Wilhelminalaan
-    Wilhelminalaan – deel tussen Liduinapark en Glacisweg

Het parkeerverbod geldt ook in de laatste drie genoemde weggedeelten, omdat via deze straten de bussen moeten kunnen keren. Keren ter hoogte van het busstation is op verantwoorde wijze niet mogelijk.
Het parkeerverbod geldt voor de rijbaan, niet voor de eventuele parkeervakken.

Informatie
Nadere informatie over de Vestingcross kunt u vinden op www.vestingcross.nl.

 

KLOOSTERZANDE - Anjerstraat: 3 t/m 10 februari 2020

De Anjerstraat is in de periode van maandag 3 februari tot en met maandag 10 februari 2020 gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte tussen Anjerstraat 9 en de kruising met de Hyacintstraat. Het verkeer kan via de andere zijde van de Anjerstraat (even zijde) passeren. De woningen blijven bereikbaar.

In de Anjerstraat te Kloosterzande wordt een nieuwe parking aangelegd. Deze komt op de hoek met de Hyacintstraat – naast Hyacintstraat 2.

 

SINT JANSTEEN - Pastoor Mertensstraat: t/m vrijdag 31 januari 2020

Sinds mei 2019 wordt in Sint Jansteen door DNWG gewerkt aan kabels en leidingen. Deze werken worden uitgevoerd vooruitlopend op rioolwerken ter plaatse. Het gaat om werkzaamheden in de Henri Dunantstraat, Jos Everaardstraat, Pastoor Schetsstraat, Sint Antoniusdreef, Burgemeester Geirnaerdtstraat, Oude Drydijck en Pastoor Mertensstraat.
Tot en met vrijdag 31 januari 2020 wordt de Pastoor Mertensstraat afgesloten voor het verkeer.
Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer ter plaatse omgeleid.

 

 

Wegafsluiting