Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

EMMADORP - Parallelweg: 25 juni tot en met 7 juli 2020
GRAAUW - Kruispoldersedijk en Oude Graauwsedijk: 19 juni tot en met 29 juni 2020
HEIKANT- Julianastraat: tot zomer 2020
HENGSTDIJK - Sint Josephstraat: 10 juni tot en met 22 juni 2020
HULST - Zoetevaart: 15 t/m 16 juni 2020

HULST - Grote Bagijnestraat: 5 juni 2020
KLOOSTERZANDE - Beatrixstraat: 4 juni t/m 19  juni 2020
KLOOSTERZANDE - Emmastraat: tot en met eind juni 2020
KLOOSTERZANDE - Willem Alexanderstraat: tot en met eind juni 2020
LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: tot en met eind september 2020
SINT JANSTEEN - Sint Antoniusdreef: tot en met eind juni 2020
SINT JANSTEEN - Jos Everaardstraat: tot en met eind juni 2020
SINT JANSTEEN - Oude Drydijck: maandag 2 juni tot en met eind juli 2020
VOGELWAARDE - Kerkhofpad: 15 juni tot en met 25 juni 2020

 

GRAAUW - Kruispoldersedijk en Oude Graauwsedijk: 19 juni tot en met 29 juni 2020

Waterschap Scheldestromen gaat in juni/juli 2020 op diverse locaties binnen de gemeente Hulst het asfalt onder handen nemen.

Het waterschap aan de slag in de Kruispoldersedijk en de Oude Graauwsedijk nabij Graauw. Daar staat het werk gepland in de periode van vrijdag 19 juni tot en met maandag 29 juni 2020.

Tijdens de werken zijn de genoemde wegen beperkt toegankelijk. Op de momenten dat wordt geasfalteerd is een volledige wegafsluiting noodzakelijk. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid.
De bewoners ter plaatse ontvangen van het waterschap een brief over de werkzaamheden.

De weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de werken en dus ook gevolgen hebben voor de planning. Voor nadere informatie over deze werken kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.EMMADORP - Parallelweg: 25 juni tot en met 7 juli 2020

Waterschap Scheldestromen gaat in juni/juli 2020 op diverse locaties binnen de gemeente Hulst het asfalt onder handen nemen.  

Nabij Emmadorp wordt  gewerkt op de Parallelweg. Die werken staan gepland in de periode vanaf donderdag 25 juni tot en met dinsdag 7 juli 2020.

Tijdens de werken zijn de genoemde wegen beperkt toegankelijk. Op de momenten dat wordt geasfalteerd is een volledige wegafsluiting noodzakelijk. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid.
De bewoners ter plaatse ontvangen van het waterschap een brief over de werkzaamheden.

De weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de werken en dus ook gevolgen hebben voor de planning. Voor nadere informatie over deze werken kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.

 

HEIKANT - Julianastraat: tot zomer 2020

Begin november 2019 werd gestart met de riool- en herinrichtingswerken in de Julianastraat. Het gaat om het gedeelte van de Julianastraat vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers.
Omdat dit een doorgaande weg is, levert dit ter plaatse – onvermijdelijk – verkeershinder op.

Gestart is op de kruising Julianastraat/Oud Ferdinandusdijk/Schoolstraat. Het werk verschuift deel per deel in de richting van Koewacht. In het gedeelte tussen de Julianastraat 52 en de Zandrug is de puinfundering aangebracht. De eerste 2 lagen asfalt zijn aangebracht vanaf de Weverij t/m de Rootweg en tussen nr 92 en de Driehoefijzerstraat. Enkel de definitieve bestrating in de 30 km zone tussen de Vylainlaan en Weverij wordt na de asfalteringswerkzaamheden aangebracht.

Momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe riolering in het gedeelte Julianastraat tussen de kruispunten Julianastraat- Zandrug en Julianastraat- Heidestraat. Op het gedeelte Julianastraat van huis nr. 52 (firma Schout) tot het kruispunt met de Zandrug, zijn er werkzaamheden inzake het stellen van de banden en aanleg van de trottoirs. Bij deze werkzaamheden zijn de percelen voor hulpdiensten en afval inzameling bereikbaar.
De woningen Julianastraat 2 t/m 76 en 1 t/m 91 zijn bereikbaar via de kant Sint Jansteen. De woningen Julianastraat 78 t/m 102 en 93 t/m 121 zijn bereikbaar via de kant Koewacht en Heidestraat.

In verband met de werken is de Julianastraat te Heikant voor het doorgaande verkeer afgesloten. Voor het bestemmingsverkeer zijn omleidingen van kracht.

 

HENGSTDIJK - Sint Josephstraat: 10 juni tot en met 22 juni 2020

Waterschap Scheldestromen gaat in juni/juli 2020 op diverse locaties binnen de gemeente Hulst het asfalt onder handen nemen. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op vier locaties. 

Vanaf woensdag 10 juni tot en met maandag 22 juni 2020 wordt gewerkt in de Sint Josephstraat nabij Hengstdijk.

Tijdens de werken zijn de genoemde wegen beperkt toegankelijk. Op de momenten dat wordt geasfalteerd is een volledige wegafsluiting noodzakelijk. Het verkeer wordt dan plaatselijk omgeleid.
De bewoners ter plaatse ontvangen van het waterschap een brief over de werkzaamheden.

De weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de werken en dus ook gevolgen hebben voor de planning. Voor nadere informatie over deze werken kunt u terecht bij Waterschap Scheldestromen op tel. 088-2461000.

 

HULST - Zoetevaart: 15 en 16 juni 2020

Op maandag 15 juni en dinsdag 16 juni 2020 wordt gewerkt aan de asfaltlaag aan de Zoetevaart te Hulst. Het betreft het gedeelte van de Zoetevaart tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg. Op deze dagen is het straatgedeelte afgesloten.

Deze werken stonden eerder gepland in oktober 2019. In verband met de weersomstandigheden werden deze toen uitgesteld.

In oktober/november 2018 is het betreffende gedeelte van de Zoetevaart verbreed. Aan weerszijden zijn fietssuggestiestroken aangebracht. Tenslotte is het straatgedeelte voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Gebleken is echter dat de nieuwe asfaltlaag mankementen vertoond. De laag laat los. Dat is dusdanig dat het noodzakelijk is de asfaltlaag te verwijderen en opnieuw aan te brengen. Op maandag 15 juni 2020 wordt de asfaltlaag verwijderd en op dinsdag 16 juni 2020  wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht.

Straatgedeelte afgesloten
Op beide dagen wordt de Zoetevaart voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het betreft het gedeelte van de Zoetevaart tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg.
Op maandag 15 juni 2020 is bestemmingsverkeer – door de inzet van verkeersregelaars – mogelijk. Op dinsdag 16 juni 2020 is het weggedeelte volledig afgesloten. Die dag kunnen enkel voetgangers passeren.

 

HULST - Grote Bagijnestraat: 5 juni 2020

Op vrijdag 5 juni 2020 wordt in het pand gelegen aan de Grote Bagijnestraat 20 te Hulst een betonvloer gestort. In verband met deze werken moet de straat die dag deels worden afgesloten. Dat is het geval vanaf 08.00 uur tot circa 12.00 uur.

Het gaat om het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Kreupelstraat en de Lange Nieuwstraat. Het verkeer dat via de Graauwse Poort de binnenstad inrijdt, wordt omgeleid via de Nieuweweg en het Godsplein. Bestemmingsverkeer kan wel terecht.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: tot en met eind juni 2020
 

Op donderdag 4 juni 2020 beginnen de werken in de Beatrixstraat. Gestart wordt aan de zijde van de Willem Alexanderstraat in de richting van het Marijkeplein. Na het verwijderen van de bestrating wordt de riolering ter plaatse vervangen. Die werken duren tot circa vrijdag 19 juni 2020. Daarna wordt nieuwe bestrating aangebracht. Het streven is om de werken in de Beatrixstraat medio juli af te ronden.

De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.

Fasegewijs
De rioolwerken in Kloosterzande worden in 5 fasen uitgevoerd. Die fasen zien er als volgt uit:
Fase 1 =     Emmastraat, deel tussen huisnummer 7 en 19, zijnde het deel bij het zwembad en de sporthal. Deze fase is inmiddels afgerond.
Fase 2 =     Willem Alexanderstraat.
Fase 3 =    Emmastraat, deel tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6.
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.

De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.

Planning
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor de bouwvakantie 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: tot en met eind juni 2020

In de Emmastraat legt men op het moment de nieuwe riolering aan in het gedeelte van de straat gelegen tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6. Ook hier is dan sprake van een wegafsluiting. De rioleringswerken zijn naar verwachting omstreeks vrijdag 5 juni 2020 klaar. Daarna starten de bestratingswerken in dit weggedeelte. Bedoeling is om dat ook eind juni af te ronden.

Maandag 22 juni 2020 gaat het werk verder in de Emmastraat ter hoogte van huisnummer 24. De riolering in het gedeelte tot net voorbij de supermarkt aan het Marijkeplein wordt dan vernieuwd. Ook de riolering in de toegangsweg naar de voetbal wordt dan aangepakt. Bedoeling is om de riool- en bestratingswerken in deze weggedeelten vóór de bouwvakantie (27 juli 2020) gereed te hebben.

De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.

Fasegewijs
De rioolwerken in Kloosterzande worden in 5 fasen uitgevoerd. Die fasen zien er als volgt uit:
Fase 1 =     Emmastraat, deel tussen huisnummer 7 en 19, zijnde het deel bij het zwembad en de sporthal. Deze fase is inmiddels afgerond.
Fase 2 =     Willem Alexanderstraat.
Fase 3 =    Emmastraat, deel tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6.
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.

De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.

Planning
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor de bouwvakantie 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen. 

 

KLOOSTERZANDE - Willem Alexanderstraat: tot en met eind juni 2020

In de Willem Alexanderstraat wordt momenteel de bestrating aangelegd in het gedeelte tussen de Emmastraat en de Hulsterweg. De straat is nog afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het streven is om dit bestratingswerk eind juni af te ronden.

De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.

In verband met de werkzaamheden is de Willem Alexanderstraat tot eind juni afgesloten voor het doorgaande verkeer.
 

Fasegewijs
De rioolwerken in Kloosterzande worden in 5 fasen uitgevoerd. Die fasen zien er als volgt uit:
Fase 1 =     Emmastraat, deel tussen huisnummer 7 en 19, zijnde het deel bij het zwembad en de sporthal. Deze fase is inmiddels afgerond.
Fase 2 =     Willem Alexanderstraat.
Fase 3 =    Emmastraat, deel tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6.
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.

De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.

Planning
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor de bouwvakantie 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.  

 

LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: tot en met eind september 2020

De Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde krijgt een nieuwe riolering en wordt heringericht. Het gaat om het gedeelte van de straat gelegen binnen de bebouwde kom.

Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. DNWG gaat - in opdracht van netbeheerders Evides en Enduris BV - deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind september 2020 in beslag.
In verband met deze werkzaamheden is het nodig de Frederik Hendrikstraat af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Als gevolg van het Coronavirus (COVID-19) mogen momenteel geen huisaansluitingen voor gas en water worden vernieuwd of overgezet op de nieuwe kabels of leidingen. Dit betekent dat  het kan gebeuren dat na de aanleg van de hoofdleiding nog niet aan de huisaansluitingen kan worden gewerkt. De werkzaamheden kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Aansluitend op de werkzaamheden van DNWG wordt gestart met de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Deze werkzaamheden duren - afhankelijk van de weersomstandigheden - ongeveer vier tot vijf maanden.

 

SINT JANSTEEN - Sint Antoniusdreef: tot en met eind juni 2020

De komende maanden wordt gewerkt in de Henri Dunantstraat, Jos Everaardstraat, Pastoor Schetsstraat, Sint Antoniusdreef, Burgemeester Geirnaerdtstraat, Oude Drydijck en Pastoor Mertensstraat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude riolering. Na het vervangen van de riolering worden de betreffende weggedeelten opnieuw ingericht met nieuw materiaal. Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

Tot en met eind juni 2020 is de Sint Antoniusdreef afgesloten voor het verkeer. 

Fasegewijs
De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

SINT JANSTEEN - Jos Everaardstraat: tot en met eind juni 2020

Momenteel wordt gewerkt aan de riolering op Sint Jansteen. De riolering wordt er in zeven straten vervangen.  De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude riolering. Na het vervangen van de riolering worden de betreffende weggedeelten opnieuw ingericht met nieuw materiaal. Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.      

De werkzaamheden in de Jos Everaardstraat nemen nog tot en met eind juni 2020 in beslag. Tot dat moment is de straat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Jos Everaardstraat tussen huisnummer 23 en 43. In verband met de werkzaamheden in de Jos Everaardstraat is de Pastoor Schetsstraat enkel toegankelijk vanuit de Prins Hendrikstraat.

Fasegewijs
De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

SINT JANSTEEN - Oude Drydijck: t/m eind juli 2020

De komende maanden wordt gewerkt in de Henri Dunantstraat, Jos Everaardstraat, Pastoor Schetsstraat, Sint Antoniusdreef, Burgemeester Geirnaerdtstraat, Oude Drydijck en Pastoor Mertensstraat. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude riolering. Na het vervangen van de riolering worden de betreffende weggedeelten opnieuw ingericht met nieuw materiaal. Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

Gestart is met de werkzaamheden in de Oude Drydijck. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Jos Everaardstraat en het Martje van Wardje. Deze werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind juli 2020 in beslag. Ter Steene blijft tijdens de werkzaamheden zo lang mogelijk bereikbaar.

Fasegewijs
De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. Als het rioolwerk in de ene   fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

VOGELWAARDE - Kerkhofpad: 15 juni tot en met 25 juni 2020

In het Kerkhofpad te Vogelwaarde vertoont het wegdek spoorvorming. Dit moet worden hersteld. De werkzaamheden starten op maandag 15 juni 2020 en nemen naar verwachting tot en met donderdag 25 juni 2020 in beslag.

Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd:
Fase 1:     het gedeelte tussen huisnummer 3 en 3b.
Deze werkzaamheden vinden plaats op maandag 15 en dinsdag 16 juni 2020.
Fase 2:     het gedeelte tussen huisnummer 3c en 9.
Deze werkzaamheden starten op woensdag 17 juni 2020 en worden donderdag 25 juni 2020 afgerond.

In verband met de werkzaamheden wordt ter plaatse een halve wegafzetting geplaatst. Daarnaast wordt een parkeerverbod ingesteld. Hierdoor blijft doorgaand verkeer mogelijk. Het Meulenpad blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via het Kerkhofpad.

 

 

  

 

Wegafsluiting