Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HENGSTDIJK - Plevierstraat: tot midden februari 2022
HULST - Binnenstad noordoostelijke deel: tot midden april 2022
HULST - witte Brug: tot eind december 2021
HULST - Overdamstraat: tot eind maart 2022
HULST - Zandstraat Schuddebeurs: tot eind februari 2022
HULST - Zomerstraat: tot en met 8 december 2021
KLOOSTERZANDE - Hof te Zandeplein & President Rooseveltstraat: tot en met eind januari 2022
KLOOSTERZANDE - Margrietstraat, Marijkeplein & Tulpstraat: tot eind 2021
KLOOSTERZANDE - Zoutedijk: tot middden februari 2022
NIEUW NAMEN - Kauterstraat: tot en met 24 december 2021
SINT JANSTEEN - Badhuisweg: tot en met 17 december 2021


 

HENGSTDIJK - Plevierstraat: tot midden februari 2022

Er wordt op dit moment gewerkt in de Plevierstraat in Hengstdijk. Daar worden kabels en leidingen vervangen. Het werk gaat in drie fasen. Het totale karwei is midden februari 2022 klaar.

In de eerste fase werkt de aannemer op het gedeelte van de straat tussen huisnummer 9 en 17. Dit gebeurt tot eind november 2021.
Fase twee is het gedeelte van de straat tussen huisnummer 17 en 27. Dat is vanaf eind november 2021 tot midden januari 2022.
De derde fase gaat over het stuk vanaf Plevierstraat 27 tot en met Sint Josephstraat 2 en Hengstdijkse Kerkstraat 4. Die fase is vanaf midden januari tot midden februari 2022.

Tijdens de werken is het betreffende straatgedeelte afgesloten voor het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met de omgevingsmanager, mevrouw S. Steenbergen. Zij is bereikbaar op tel. 06 18 18 84 99 of via e-mail info@sariesteenbergen.nl

 

HULST - Zomerstraat: tot en met 8 december 2021

Op dit moment is de Zomerstraat in Hulst voor een deel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het deel tussen de Lange Nieuwstraat en Zomerstraat ter hoogte van huisnummer 19.

Werkzaamheden
Er gaat gewerkt worden in de tuin van het perceel Lange Nieuwstraat 32. Deze tuin grenst aan de Zomerstraat. Hierdoor wordt de Zomerstraat voor een deel afgesloten.

Afsluiting
De werkzaamheden duren tot en met woensdag 8 december 2021.

Omleiding
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via het Kruideniersplein. De bewoners van de Zomerstraat kunnen hun woning bereiken door in tegengestelde richting in de Zomerstraat te rijden.

 

HULST - Overdamstraat: tot eind maart 2022

De bouw van de bioscoop in de Nieuwe Bierkaai in Hulst is van start. De bioscoop komt aan het water op de locatie van het voormalige café De Meerpaal en het achterliggende gedeelte op de onderkade. 
Door de werkzaamheden aan de bioscoop is de Overdamstraat tot uiterlijk donderdag 31 maart 2022 afgesloten. Wanneer de werkzaamheden het toelaten, is de Overdamstraat wel geopend voor verkeer. Op het moment dat de Overdamstraat afgesloten is, is het voor vrachtwagens van groot formaat enkel met verkeersbegeleiding mogelijk om het noordelijk deel van de binnenstad te bereiken.

Verkeersmaatregel
In de Frans van Waesberghestraat geldt tot uiterlijk donderdag 31 maart 2022 een omgekeerde rijrichting. Deze straat is dan volledig eenrichtingsverkeersverkeer vanaf de Steenstraat richting de Gentsestraat. Dit geldt ook voor het gedeelte dat nu tweerichtingsverkeer is.
De hoek Steenstraat/Frans van Waesberghestraat wordt vrij gemaakt van obstakels. Op die manier kunnen vrachtwagens de bocht vanuit de Steenstraat richting Frans van Waesberghestraat nemen.

Het streven is dat eind maart 2022 de bioscoop klaar is om in gebruik te worden genomen.

 

HULST - binnenstad noordoostelijk deel: tot midden april 2022

Op dit moment is de aannemer bezig met de laatste werkzaamheden in de Graauwse Poort, het Schuttershof en de Bagijnesteeg. Deze wegen kunnen half december weer open voor alle verkeer.

In het eerste deel van de Kleine Bagijnestraat is de riolering ondertussen vervangen. Daar wordt op dit moment de straat opnieuw ingericht. In het tweede deel, richting de Houtmarkt, en in de Kreupelstraat is nu het rioolwerk volop gaande.

Na de jaarwisseling gaat de aannemer verder met de herinrichting van de Kleine Bagijnestraat en Kreupelstraat en gaan zij tevens aan de slag met het vervangen van de riolering op de Houtmarkt.

Wegafsluitingen
De Graauwse Poort, Schuttershof en Bagijnesteeg zijn nu nog afgesloten. We verwachten dat half december deze wegen weer toegankelijk zijn voor alle verkeer. Het Schuttershof is vanaf dan tweerichtingsverkeer zodat men de stad via deze straat zowel in als uit kan.

De Kleine Bagijnestraat en de Kreupelstraat blijven nog afgesloten voor doorgaand verkeer tot medio februari.
Alle panden in het projectgebied blijven tijdens de werken bereikbaar via het trottoir of via bijvoorbeeld loopplanken.
Het doorgaand verkeer in de binnenstad wordt omgeleid. Dat geldt ook voor fietsverkeer. Voor voetgangers tussen de Graauwse Poort en de Houtmarkt is er de route via de Grote Bagijnestraat en  Lange Nieuwstraat.

Klik hier voor de nieuwsbrief over deze werken
 

HULST - Witte Brug: tot eind december 2021

De openbare ruimte in woonwijk Witte Brug moet nog in orde worden gemaakt. Dat werk startte op 20 september 2021, maar heeft helaas vertraging opgelopen.

Soort werken
Alle straten, trottoirs en plantsoenen krijgen hun definitieve inrichting. Ook de aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg komt aan de beurt.

Voortgang
Momenteel werkt de aannemer in de Sluys Kreek. Naar verwachting is deze straat eind november 2021 klaar. Daarna wordt gewerkt in de Splinter Kreek, gevolgd door de Droge Kreek. Verwachting is dat het werk niet voor de jaarwisseling klaar is. Ook in januari 2022 zal de aannemer vermoedelijk nog bezig zijn. Daarbij kunnen de weersomstandigheden ook nog een rol gaan spelen.

De aannemer werkt in fasen. Dit is om de overlast te beperken. Er wordt steeds maar een beperkt weggedeelte afgesloten voor het verkeer.

Laatste fase
De aansluiting van de wijk op de Grote Kreekweg is de laatste fase. Die wordt aangepast en verkeersveiliger gemaakt. Er komt een plateau in de Grote Kreekweg. Het fietspad krijgt een uitbuiging. Verder komt er extra verlichting op de kruising. Bij dit werk moet worden geasfalteerd. Dat kan enkel als het niet te koud is. De asfalteringswerken staan daarom nu midden maart 2022 gepland.

 

HULST - Zandstraat Schuddebeurs: tot eind februari 2022

Op dit moment wordt er gewerkt in de Zandstraat in Schuddebeurs (bij Hulst). Daar worden kabels en leidingen vervangen. Het werk gaat in twee fasen. Het totale karwei is eind februari 2022 klaar.

In de eerste fase werkt de aannemer op het gedeelte van de weg tussen de Zeildijk en Zandstraat 59. Dit gebeurt tot midden januari 2022.
Tot midden januari 2022 is er in de Zandstraat op dat gedeelte sprake van eenrichtingsverkeer. Het verkeer kan wel richting Hulst rijden; andersom niet. Het verkeer wordt ter plaatse dan omgeleid. Dit geldt ook voor fietsers.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met de omgevingsmanager, mevrouw S. Steenbergen. Zij is bereikbaar op tel. 06 18 18 84 99 of via e-mail info@sariesteenbergen.nl 

Informatie over de tweede fase volgt later. Die gaat midden januari 2022 van start. Tijdens deze fase zijn er werkzaamheden in de Zandstraat op het gedeelte vanaf Zandstraat 59 tot en met het kruispunt Zandstraat / Blauwe Hofke.

 

KLOOSTERZANDE - Zoutedijk: tot midden februari 2022

Er zijn werkzaamheden aan de Zoutedijk binnen en buiten de bebouwde kom, Hoek en Bosch en de Oudeweg in Kloosterzande. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels en leidingen. De werkzaamheden nemen tot midden februari 2022 in beslag.

Verschillende fases
Om het gebied voor verkeer zo begaanbaar mogelijk te houden wordt er gewerkt in fases.
Fase één bestaat uit het vervangen van kabels en leidingen in de Zoutedijk, binnen de bebouwde kom. Deze werkzaamheden duren tot vrijdag 3 december 2021.
Fase twee start eind november 2021 en duurt tot medio december 2021. Tijdens fase twee wordt  gewerkt in de Zoutedijk, buiten de bebouwde kom tot aan Hoek en Bosch 22a.
Fase drie is de laatste fase. Deze fase start medio december 2021. Er wordt dan van Hoek en Bosch 1 tot voorbij de Oudeweg 18 gewerkt. Deze werkzaamheden eindigen medio februari 2022.

Verkeersmaatregelen
Om snel en veilig te kunnen werken, geldt voor fase één en twee een volledige afsluiting van de Zoutedijk tot aan Hoek en Bosch 22a. Deze afsluiting geldt tot en met vrijdag 3 december 2021.
In fase drie vinden de werkzaamheden vooral plaats in trottoirs en groenstroken. Dan is er enkel sprake van een halve wegafsluiting. Zo kan het doorgaand verkeer passeren en blijft het gebied bereikbaar.

 

KLOOSTERZANDE - Margrietstraat, Marijkeplein & Tulpstraat: tot eind 2021

In Kloosterzande vervangen we een groot deel van de riolering. Deze werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase is afgerond. De aannemer is met de tweede fase gestart.

De volgende straten wordt de komende maanden vervangen: Tulpstraat, John F. Kennedysingel (gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat en Pastoor Versterplein.
Margrietstraat en Marijkeplein zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

Stand van zaken

Op dit moment werkt de aannemer aan de riolering in de Tulpstraat. Begin december wordt er gestart met de trottoirs en bestraten van de rijbaan in de Tulpstraat. De trottoirs liggen er eind december in. De rijbaan is voor de kerstvakantie voor een deel gelegd. In het nieuwe jaar wordt dit verder opgepakt zodat de Tulpstraat in januari gereed is.

Het Marijkeplein is nagenoeg gereed. Begin december is ook de Margrietstraat afgerond en open voor verkeer.

Wegafsluitingen
Vanaf maandag 6 december 2021 gaat het rioolwerk verder in de John F. Kennedysingel. Een deel van de John F. Kennedysingel is dan afgesloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte tussen het kruispunt met de Tulpstraat en het kruispunt met de Pastoor Smuldersstraat. Doorgaand verkeer in de John F. Kennedysingel is dan niet meer mogelijk; bestemmingsverkeer nog wel. 

Weggedeelten waar de riolering is vervangen, krijgen een tijdelijke puinverharding. Plaatselijk verkeer kan daarover terecht totdat de bestrating wordt aangebracht.

 

KLOOSTERZANDE - Hof te Zandeplein & President Rooseveltstraat: tot en met eind januari 2022

Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is de bodem vervuild. Dat moet worden opgeruimd.

Asbest verwijderen
Het werk is inmiddels gestart. Het asbest wordt verwijderd op het terrein. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. De werken hebben geen gevolgen voor de omgeving. Alles vindt plaats op het terrein zelf.

Olieverontreiniging opruimen
De olieverontreiniging wordt opgeruimd. Om dat te kunnen doen, moet de aannemer in de President Rooseveltstraat de riolering verwijderen. Er komt na het opruimen van de vervuiling een nieuwe riolering. Als dat is gebeurd, wordt de straat herbestraat. Dit gebeurt in december 2021.
Tijdens deze werken is het nodig de President Rooseveltstraat af te sluiten. We hopen dat de bestrating in deze straat op 24 december 2021 klaar is. Het deel van het Hof te Zandeplein dat de toegangsweg vormt naar de President Rooseveltstraat is dan nog niet klaar. Mogelijk is de straat dan wel bereikbaar over de puinverharding.

Bestrating Hof te Zandeplein
Op het Hof te Zandeplein vraagt de bestrating ook aandacht. Deze is op plaatsen verzakt. Daarom vernieuwen we de gehele rijbaan. Dit gebeurt in januari 2022.
Tijdens deze werkzaamheden is het nodig de doorgaande route over het Hof te Zandeplein twee weken af te sluiten.

Planning
Het volledige karwei is naar verwachting eind januari 2022 klaar. Weersomstandigheden of andere onvoorziene situaties kunnen hier nog verandering in brengen.

 

NIEUW NAMEN - Kauterstraat: tot en met 24 december 2021

De Kauterstraat in Nieuw Namen krijgt nieuwe bestrating. Ook komt er een verkeersplateau en een wegversmalling.

De werken zijn gestart. De aannemer werkt dan in het gedeelte van de Kauterstraat tussen de Hulsterloostraat en de Nobelstraat. Dat duurt tot en met vrijdag 3 december 2021. In die periode worden ook het verkeersplateau en de wegversmalling aangelegd.
Op maandag 6 december 2021 gaat het werk van start in het gedeelte van de Kauterstraat tussen de Nobelstraat en de Hombachstraat. Het streven is om deze voor de Kerstvakantie af te ronden. Dat is op vrijdag 24 december 2021. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden invloed hebben op de planning.

Tot en met vrijdag 3 december 2021 is de Kauterstraat afgesloten tussen de Hulsterloostraat en de Nobelstraat.
Vanaf maandag 6 december tot en met vrijdag 24 december 2021 is de Kauterstraat afgesloten tussen de Nobelstraat en de Hombachstraat.

 

SINT JANSTEEN - Badhuisweg: tot en met 17 december 2021

Op maandag 22 november 2021 is er gestart met werkzaamheden in de Badhuisweg in Sint Jansteen. Hier worden kabels en leidingen vervangen.  De werkzaamheden zijn op vrijdag 17 december 2021 klaar.
Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt een gedeelte van de Wilhelminastraat ingericht als 30 km zone.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werken is de Badhuisweg afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

 

 

 

Wegafsluiting