Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HEIKANT- Julianastraat: tot zomer 2020
HULST - Tivoliweg
KLOOSTERZANDE - Emmastraat: t/m 17 april 2020
KLOOSTERZANDE - Willem Alexanderstraat: vanaf 23 maart 2020

LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: vanaf 6 maart 2020

 

HEIKANT - Julianastraat: tot zomer 2020

Begin november 2019 werd gestart met de riool- en herinrichtingswerken in de Julianastraat. Het gaat om het gedeelte van de Julianastraat vanaf de Schoolstraat tot aan de bebouwde kom grens bij Driehoefijzers.
Omdat dit een doorgaande weg is, levert dit ter plaatse – onvermijdelijk – verkeershinder op.

Gestart is op de kruising Julianastraat/Oud Ferdinandusdijk/Schoolstraat. Het werk verschuift deel per deel in de richting van Koewacht. In het gedeelte tussen de Rootweg en Julianastraat 52 is de puinfundering aangebracht en dit gedeelte is tijdens de asfalteerwerkzaamheden bereikbaar.
Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is begonnen we in de fase tussen Julianastraat 52 (firma Schout) en Zandrug met opbreken van de verhardingen waarna we starten met de aanleg van de riolering.

Daarnaast is reeds gewerkt op het gedeelte van de Julianastraat gelegen tussen de Heidestraat en de bebouwde komgrens bij Driehoefijzers. Daar is de riolering ondertussen vervangen en wordt er op maandag 30 en dinsdag 31 maart 2020 afsalt gelegd. 
Woensdag 1 april en donderdag 2 april 2020 wordt op het gedeelte tussen de Weverij en de Rootweg tevens afvaltverhanding aangebracht.

In verband met de werken is de Julianastraat te Heikant voor het doorgaande verkeer afgesloten. Voor het bestemmingsverkeer zijn omleidingen van kracht.

 

HULST - Tivoliweg

De werkzaamheden aan de Tivoliweg te Hulst verlopen in verband met de coronamaatregelen langzamer dan gepland. Momenteel vinden enkel kleine werkzaamheden plaats. Om die reden is de straat vooralsnog gewoon open voor het verkeer.

De werkzaamheden die er zijn, vinden plaats op het trottoir en in de goot. Dit levert enkel beperkte hinder op. Het gaat om werken aan kabels en leidingen.

Nieuwe riolering en inrichting
Dit jaar wordt de Tivoliweg in Hulst voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Ook in het gedeelte van de Glacisweg – gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan – én in het voorste gedeelte van de Hulster Nieuwlandweg vinden werkzaamheden plaats.

Vooruitlopend op deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. Die werken worden uitgevoerd in opdracht van DNWG.

 

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: t/m 17 april 2020

Er zijn werkzaamheden aan het riool op Kloosterzande bezig. Het werk is begonnen in de Emmastraat.

Er wordt nu gewerkt in het gedeelte van de Emmastraat, gelegen tussen de kruising ter hoogte van huisnummer 5/6 en de Hontenissehal, afgesloten voor het verkeer. Eerst wordt de riolering vervangen. Daarna wordt de puinverharding aangebracht, gevolgd door de herbestrating en herinrichting van de straat en trottoirs. Naar verwachting is dit gedeelte afgerond omstreeks vrijdag 17 april 2020.

Fasegewijs
De rioolwerken in Kloosterzande worden in 5 fasen uitgevoerd. Die fasen zien er als volgt uit:
Fase 1 =     Emmastraat, deel tussen huisnummer 7 en 19, zijnde het deel bij het zwembad en de sporthal.
Fase 2 =     Willem Alexanderstraat.
Fase 3 =    Emmastraat, deel tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6.
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.

De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Vorig jaar werd in het gedeelte van de Emmastraat, gelegen tussen de huisnummers 6 en 24, de riolering reeds vernieuwd. De herinrichting van dit straatgedeelte wordt meegenomen in fase 5.
 

 

KLOOSTERZANDE - Willem Alexanderstraat: vanaf 23 maart 2020

Op maandag 23 maart 2020 is gestart aan de rioolwerken in de Willem Alexanderstraat. Begonnen wordt in het gedeelte gelegen tussen de Cloosterstraat en de Beatrixstraat. Dat gedeelte is sinds maandag 23 maart 2020 afgesloten voor het verkeer.

De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.

Fasegewijs
De rioolwerken in Kloosterzande worden in 5 fasen uitgevoerd. Die fasen zien er als volgt uit:
Fase 1 =     Emmastraat, deel tussen huisnummer 7 en 19, zijnde het deel bij het zwembad en de sporthal.
Fase 2 =     Willem Alexanderstraat.
Fase 3 =    Emmastraat, deel tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6.
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.

De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.

Planning
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor de bouwvakantie 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.  

 

LAMSWAARDE - Frederik Hendrikstraat: vanaf 6 maart 2020

De Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde krijgt een nieuwe riolering en wordt heringericht. Het gaat om het gedeelte van de straat gelegen binnen de bebouwde kom.

Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. DNWG gaat - in opdracht van netbeheerder Enduris BV - vanaf maandag 6 april 2020 deze werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot eind september 2020 in beslag.
In verband met deze werkzaamheden is het nodig de Frederik Hendrikstraat af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Als gevolg van het Coronavirus (COVID-19) mogen momenteel geen huisaansluitingen voor gas en water worden vernieuwd of overgezet op de nieuwe kabels of leidingen. Dit betekent dat  het kan gebeuren dat na de aanleg van de hoofdleiding nog niet aan de huisaansluitingen kan worden gewerkt. De werkzaamheden kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Aansluitend op de werkzaamheden van DNWG wordt gestart met de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Deze werkzaamheden duren - afhankelijk van de weersomstandigheden - ongeveer vier tot vijf maanden.

 

 

 

Wegafsluiting