Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. U leest hierover meer bij Omgevingsvergunning.

 

Voorwaarden

U doet een sloopmelding als:

  • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • u asbest gaat verwijderen

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Termijn

De gemeente beslist binnen 6 maanden over uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Doe een sloopmelding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Aanpak

Voor particulieren die zelf asbesthoudende toepassingen gaan verwijderen geldt een meldingsplicht met een termijn van vijf werkdagen. U meldt dus minimaal 5 dagen voor aanvang dat u wil slopen.
U doet de melding via www.omgevingsloket.nl. U krijgt binnen 5 werkdagen een acceptatie sloopmelding per email toegezonden.
 
U mag de volgende asbesthoudende materialen als eigenaar zelf verwijderen met een sloopmelding of vergunning:
• tot 35m2 geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
• tot 35m2 asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking.
 
Kijk voor meer informatie over asbest verwijderen als particulier op www.infomil.nl.
 
Een bedrijfsmatige sloop (of sloop die niet binnen de particuliere uitzondering valt) moet u minimaal 4 weken voor aanvang melden. De melding kan worden gedaan via www.omgevingsloket.nl
U krijgt binnen 4 weken een acceptatie sloopmelding per email toegezonden.
 
 
Voor zowel particulier als voor bedrijven geldt: Ontvangt u de mededeling dat de verstrekte informatie in het meldingsformulier niet voldoet aan
eisen of ontbreekt een bijlage, dan vormen de door u ingediende gegevens geen sloopmelding. U kunt uw melding aanvullen binnen 6 weken.
Zijn de aanvullingen correct/voldoende ? Dan ontvang u een acceptatie sloopmelding.

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.