Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Meer informatie hierover vindt u bij: 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure'.

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u welke documenten u nodig heeft. De gemeente geeft u informatie over:

 • de kosten
 • de gevolgen voor uw oude nationaliteit

De gemeente stelt een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het voldoen aan naturalisatie zijn onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek zonder pauze en met een geldige verblijfsvergunning  gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba..
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee-naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Kosten

Een verzoek voor u alleen kost € 1.023,00
Een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost € 1.305,00
Een verzoek voor een minderjarige kost € 151,00

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

Een verzoek voor u alleen kost € 760,00
Een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) kost € 1.041,00

Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Termijn

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente, een deel bij de IND en een derde deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Aanpak

Zo dient u een naturalisatieverzoek in:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U levert aan:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw geldige verblijfsdocument
  • uw geboorteakte
  • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
  • uw inburgeringsdiploma
  • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
 • U betaalt bij de aanvraag.

De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Aktes uit een land binnen de Europese Unie:

 • U moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.

Aktes uit een land buiten de Europese Unie:

 • Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet u sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

Meer informatie over het gebruik van aktes uit het buitenland leest u op Nederlandwereldwijd.nl.