Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Alle kinderen doen mee

De gemeente Hulst heeft verschillende regelingen en voorzieningen voor kinderen van ouders met een minimuminkomen.

Het kan voorkomen dat kinderen - om financiële redenen van de ouders - niet kunnen meedoen aan sport-, cultuur- en/of schoolactiviteiten. De gemeente Hulst wil ook deze kinderen volledig mee laten doen!
Hiervoor werkt de gemeente Hulst onder andere samen met de Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen.

Welke kinderen komen in aanmerking?
Ouders en/of verzorgers van schoolgaande kinderen - woonachtig in de gemeente Hulst - in de leeftijd van vier tot 18 jaar kunnen een beroep doen op ondersteuning van de Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Dat kan als zij bepaalde activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en als zij kunnen aantonen dat hun inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau.

Wat kan worden aangevraagd?
Ouders en/of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen een aanvraag indienen om hun kind(eren) te kunnen laten meedoen.
Ondersteuning kan op drie verschillende gebieden plaatsvinden:

  1. Onderwijs
    Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan bij de stichting een aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een vergoeding van de ouderbijdrage, deelname aan een schoolreisje of schoolkamp, voor de aanschaf van een laptop/computer voor schoolgebruik of voor overige noodzakelijke schoolkosten. Als een kind met de fiets naar school moet, kan de stichting wellicht ondersteunen om een fiets aan te schaffen.
  2. Sport
    Via sport kan een kind sportief leren omgaan met andere kinderen en met winnen en verliezen. De stichting kan hierbij ondersteunen met een vergoeding voor de contributie van de sportclub. Soms kan daarnaast worden geholpen bij de aanschaf van sportkleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Ook deelname aan zwemles behoort tot de mogelijkheden. De stichting doet hiervoor vaak een beroep op het Jeugdsportfonds.
  3. Cultuur
    Ook op het gebied van cultuur kan een aanvraag bij Leergeld worden ingediend. Hierdoor kan een kind bijvoorbeeld deelnemen aan muziekles of balletles. Ook overige activiteiten, zoals deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden. Leergeld doet hiervoor vaak een beroep op het Jeugdcultuurfonds.

 

Verstrekt Leergeld geld aan de ouders?
De aanvrager ontvangt geen geld. De stichting treft de regelingen voor kinderen rechtstreeks met verenigingen, winkels of scholen. Als er dus een betaling plaats moet vinden, rekent de stichting dit direct af met de betreffende vereniging, winkel of school. Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen hanteert maximumbedragen voor de vergoedingen.

Waar kunt u terecht?
Wilt u een aanvraag voor ondersteuning aan uw kind(eren) voor onderwijs, sport en/of cultuur indienen? Ga dan naar de website van Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen Klik daar op de knop “Doe een aanvraag!” en vul uw gegevens in. De stichting neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.

De stichting neemt dan samen met u de aanvraag volledig door en bespreekt de mogelijkheden. Daarbij bekijkt de stichting ook of er wellicht al voorzieningen bestaan via de gemeente Hulst of een andere instantie of organisatie waarmee u zou kunnen worden geholpen. Indien dit zo is, verwijst de stichting u door naar de betreffende instantie. Indien gewenst kan de stichting u assisteren bij het aanvragen van deze voorziening.

Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen streeft er naar om binnen een periode van twee tot acht weken een helder antwoord te geven op de aanvraag.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt hiervoor terecht bij de gemeente Hulst op tel. 14 0114.

Voor meer informatie over hoe u (uw) kinderen kunt ondersteunen als er weinig geld is, kunt u terecht op het platform Samen voor alle kinderen. Net zoals bij Stichting Leergeld kun u hier een aanvraag indienen voor onderwijs, sport en cultuur. Als u al contact heeft met Stichting Leergeld kunt u het beste uw aanvraag daar indienen.

Kinderarmoede