Bomen kappen

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het kappen van bomen.

Enkel in de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen nodig:

 • de boom staat op de lijst waardevolle bomen;
 • de boom staat binnen het beschermd stadsgezicht van de kern Hulst; of
 • in het bestemmmingsplan is het kappen van de boom vergunningplichtig gesteld (bijvoorbeeld via een bosbestemming).

Lijst waardevolle bomen
In 2009 zijn alle bomen binnen de grenzen van de gemeente Hulst beoordeeld op hun waarde. Als resultaat is een lijst met waardevolle bomen ontstaan. Degene die een waardevolle boom in zijn/haar tuin heeft staan, heeft hierover bericht ontvangen. De lijst kunt u hier raadplegen.

Beschermd stadsgezicht van de kern Hulst
Het kappen van bomen binnen het beschermd stadsgezicht is altijd vergunningplichtig. U kunt hier controleren of uw boom binnen het beschermd stadsgezicht valt.

Bestemmingsplan
De beschermde gebieden van bestemmingsplannen zorgen ervoor dat het kappen van een boom vergunningplichtig is. De verschillende bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gemeentelijke bomen
De gemeente Hulst vraagt voor het kappen van haar eigen bomen altijd een omgevingsvergunning aan.

Voorwaarden

Advies deskundige
Afhankelijk van de bepalingen in het geldende bestemmingsplan kan het zijn dat het bevoegd gezag verplicht is om bij een schriftelijk advies in te winnen bij een archeologisch en/of landschap- of natuurbeschermingsdeskundige. Het bevoegd gezag neemt de uitkomsten van dat schriftelijk advies mee in de overweging om medewerking te verlenen aan het plan. De advieskosten van de deskundige worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Aanpak

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Bezwaar & beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.