Elektrische auto's

Stappen zetten om te komen tot een duurzame en energie neutrale maatschappij vinden we belangrijk. Daarbij is de inzet en hulp van onze inwoners essentieel. Inwoners die daaraan bijdragen faciliteren en ondersteunen we zoveel als mogelijk.
Rijden met een elektrische auto betekent schoner en klimaat-bewuster rijden dan met een auto op benzine/diesel. De CO2-uitstoot is veel lager. Het gebruik van elektrische auto’s moet makkelijk en gunstig zijn. Dat streven we na.

Publieke laadpalen
Laadpaal op eigen terrein
Opladen op straat - met 'eigen' elektriciteit

 

Publieke laadpalen

Elektrische auto’s zijn schoner, zuiniger en beter voor het milieu. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende openbare laadpalen voor deze auto’s zijn in onze gemeente. Het streven is dat iedereen binnen een straal van 250 meter van de woning een oplaadpunt heeft.
We plaatsen zelf geen palen. We zijn ook geen eigenaar van laadpalen.

Geen laadpaal in de buurt?
Heeft of krijgt u als inwoner van onze gemeente binnenkort een elektrische auto? Maar is er geen laadpaal bij u in de buurt? Dan is het mogelijk om zelf een laadpunt aan te vragen. Uw elektrische of hybride auto moet wel tenminste 50 km of 9kWh accucapaciteit hebben. Een aanvraag is alleen mogelijk als u geen mogelijkheid heeft om op uw eigen terrein een laadpunt te realiseren. Is er binnen een straal van 250 meter al een laadpaal aanwezig? Dan is het plaatsen van een extra paal niet mogelijk.
Een overzicht van de laadpalen/punten in onze gemeente vindt u hier: www.oplaadpalen.nl

In de binnenstad van Hulst gelden bijzondere regels. Daar zijn laadpunten alleen mogelijk op de Grote Markt, het Oranjebolwerk, Galgebolwerk, de Paardenmarkt en het ’s-Gravenhofplein.

Wie plaatst de publieke palen?
Wij hebben voor het aanvragen en plaatsen van een laadpaal een overeenkomst met drie bedrijven. Dat zijn: Aers Energy, Orange Charging en AgriSnellaad.
Heeft u vragen over het aanvragen van een laadpunt? Neem dan contact op met één van deze bedrijven.
Hun websites zijn: www.agrisnellaad.nl, www.orangecharging.com en www.aersenergy.nl .

Een procedure voor het plaatsen van een laadpaal duurt zo’n achttien weken. Daarnaast kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Houd daar rekening mee.
Bij een aanvraag zoekt het bedrijf steeds naar een logische, goed bereikbare plaats. Het is dus niet zo dat de laadpaal altijd in de directe nabijheid van het woonadres van de aanvrager komt.
Iedereen mag een laadpaal/punt in de openbare ruimte gebruiken. Die is dus niet enkel en alleen voor degene die hem aanvroeg.

Extra laadpaal nodig?
Kunt u vaak niet terecht bij een openbare oplaadpaal? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0114. We kijken dan of een extra laadpaal mogelijk is.

Opladen met een laadpas?
Iedereen kan de publieke laadpalen gebruiken. Daarvoor is een laadpas nodig. Die koopt u bij een laadpasaanbieder. Laadpasaanbieders hebben verschillende abonnementen en tarieven. De laadpasaanbieder bepaalt en verrekent de kosten. Kijk voor een overzicht van aanbieders op www.oplaadpalen.nl

 

Laadpaal op eigen terrein

Een laadpunt op uw eigen terrein? Dat kan zowel als particulier of als bedrijf. Het laden is dan meestal goedkoper dan het laden bij een publieke laadpaal.
Daarnaast is de paal dan natuurlijk altijd voor u beschikbaar. Dat is bij een openbaar laadpunt niet altijd het geval.
Wilt u een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein? Neem dan contact op met de autodealer, leasebedrijf of installateur.

 

Opladen op straat - met 'eigen' elektriciteit

Niet iedereen met een elektrische auto heeft parkeerruimte op eigen terrein. Zij zijn voor het opladen van hun auto aangewezen op de openbare laadpalen. Deze inwoners hebben toch de mogelijkheid om hun auto toch met ‘eigen’ elektriciteit op te laden.
Het is toegestaan om een auto die op de openbare weg staat van huis uit op te laden. Daarbij moeten zij gebruik maken van kabelmatten. Hoe dat werkt en bevalt, testen we in een proefperiode van een jaar. Die periode loopt tot 1 april 2025.

Opladen op straat vanuit huis?
In onze gemeente zijn op verschillende plaatsen oplaadpunten. Veel inwoners geven er echter de voorkeur aan om de auto thuis op te laden. Daarbij is gebruik van ‘eigen’ elektriciteit mogelijk. Omdat niet iedereen parkeerruimte op eigen terrein heeft, zochten we naar een oplossing. Vanaf nu is het daarom toegestaan om een auto die op de openbare weg staat van huis uit op te laden.

Wat zijn de voorwaarden?
Het opladen op de openbare weg mag alleen als u over de kabels een kabelmat legt. Er gelden nog een aantal andere voorwaarden. Zo moet de auto staan op een parkeerplaats of op de rijbaan, direct naast het trottoir voor de woning. Kabels mogen niet schuin over de stoep, niet door het plantsoen en niet over de straat liggen. Enkel gebruik van officiële, deugdelijke kabels is toegestaan. De kabel moet volledig zijn afgedekt en moet minimaal 40 cm breed zijn. De kabel moet volledig zijn afgedekt met een kabelmat. Die mat moet minimaal 40 cm breed zijn en voorzien zijn van antislip en geel/zwarte markering. Het claimen van een parkeerplaats/vak mag niet. Het gebruik van een wallbox is verplicht. Een wallbox is een laadpaal aan de muur waar alleen een officiële stekker in past.
Alle voorwaarden leest u hier.

Waarom een proefperiode?
Na een jaar bekijken we hoe de ervaringen zijn. Gaat het naar wens? Zijn er aandachtspunten? We evalueren het en beslissen dan over het vervolg. Dat doen we in het voorjaar 2025.