Afvalinzameling

De afvalinzameling in de gemeente Hulst is met ingang van 1 januari 2018 veranderd . Er worden in een periode van vier weken zes afvalroutes per maand gereden. Dat is er eentje meer dan nu het geval is. De ophaalfrequentie is als volgt:

Grijze rolemmer = restafval: éénmaal per vier weken
Groene rolemmer = groente/fruit/tuinafval: éénmaal per twee weken
Blauwe rolemmer = papier & karton: éénmaal per vier weken
Plastic zakken = plastic & drankkartons: éénmaal per twee weken

Waarom de veranderingen?
De gemeente Hulst heeft de afvalinzameling niet zonder reden veranderd. In de gemeente Hulst is de hoeveelheid restafval nu nog veel te groot. Dat mag niet langer van de landelijke overheid. In 2020 mag dat nog maximaal 100 kilo per persoon per jaar zijn. In de gemeente Hulst wordt het een behoorlijke klus om dat te bereiken. Nu is er nog sprake van gemiddeld 236 kilo per persoon. Hoe gaan we dat doen? Daar is maar één antwoord op: Afval scheiden!
 

Meest gestelde vragen & antwoorden


Afvalkalenders


Extra voorlichtingsblad
Op 14 december 2017 werd in de gemeente Hulst huis-aan-huis een speciale editie van het gemeentelijk voorlichtingsblad bezorgd. Daarin vindt u alle informatie over het nieuwe afvalbeleid en het scheiden van afval. Ook de afvalkalenders vindt u in dit blad terug.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de klantenservice van de Zeeuwse Reinigingsdienst op tel. 0900-4433333.


De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) zorgt voor het legen van de rolemmers en het ophalen van de zakken met plastic afval & drankkartons in de gemeente Hulst. Op de dag van de inzameling kunnen de rolemmers en zakken vanaf 7.00 uur aan de straat worden gezet/gelegd. De rolemmer mag niet meer wegen dan 70 kg.
De ZRD verstrekt ook de rolemmers. De rolemmers behoren bij de woning en moeten bij verhuizing worden achtergelaten. Voor vragen over rolemmers kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.