Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Afvalinzameling

In de gemeente Hulst worden in een periode van vier weken zes afvalroutes per maand gereden. De ophaalfrequentie is als volgt:

Grijze rolemmer = restafval: éénmaal per vier weken
Groene rolemmer = groente/fruit/tuinafval: éénmaal per twee weken
Blauwe rolemmer = papier & karton: éénmaal per vier weken
Plastic zakken = Plasticverpakkingsmateriaal, Metalen en Drankkartons: éénmaal per twee weken

Afvalkalenders

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) zorgt voor het legen van de rolemmers en het ophalen van de zakken met PMD-afvap in de gemeente Hulst. Op de dag van de inzameling dienen de rolemmers en zakken binnen de bebouwde kom om uiterlijk 7.30 uur aan de straat worden gezet/gelegd. Buiten de bebouwde kom is dat om uiterlijk 7.00 uur.
De rolemmer mag niet meer wegen dan 70 kg.

De ZRD verstrekt ook de rolemmers. De rolemmers behoren bij de woning en moeten bij verhuizing worden achtergelaten. Voor vragen over rolemmers kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900 4433 333.

Ook voor overige vragen over de afvalinzameling kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900 4433 333.