Afvalinzameling

Wanneer de Zeeuwse Reinigingsdienst uw afval ophaalt kunt u zien in de afvalkalenders en via de afval-app.

Grijze rolemmer = restafval: éénmaal per vier weken
Groene rolemmer = groente/fruit/tuinafval: éénmaal per twee weken
Blauwe rolemmer = papier & karton: éénmaal per vier weken
Plastic zakken = Plasticverpakkingsmateriaal, Metalen en Drankkartons: éénmaal per twee weken


Wanneer mogen rolemmers en zakken voor PMD-afval aan straat?
De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) zorgt voor het legen van de rolemmers en het ophalen van de zakken met PMD-afval in de gemeente Hulst. Op de dag van de inzameling zet u de rolemmers en zakken binnen de bebouwde kom om uiterlijk 7.30 uur aan de straat.
Buiten de bebouwde kom is dat om uiterlijk 7.00 uur.
De rolemmer mag niet meer wegen dan 70 kg.

Van wie zijn de rolemmers?
De Zeeuwse Reinigingsdienst verstrekt ook de rolemmers. De rolemmers behoren bij de woning en moeten bij verhuizing worden achtergelaten. Voor vragen over rolemmers kunt u terecht bij de Zeeuwse Reinigingsdienst op telefoonnummer (0115) 47 81 00.

Vragen?
Ook voor overige vragen over de afvalinzameling kunt u terecht bij de Zeeuwse Reinigingsdienst op telefoonnummer (0115) 47 81 00.