Nederlandse nationaliteit aanvragen via de optieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.

Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Aanvraag

U gaat persoonlijk naar de gemeente en legt daar schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

Een verzoek voor u alleen kost € 182,00
Een verzoek voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) kost € 310,00
Een verzoek voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet, kost € 21,00

Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Aanpak

U betaalt voor de optieprocedure bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:
  • U woont hier vanaf uw 4e jaar, of
  • U heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar. 
 • U bent oud-Nederlander. 
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

Termijn

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.