Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

De eerste levensjaren van een kind zijn belangrijk voor de totale ontwikkeling. Veel kinderen brengen een aantal uren per week door op een voorschoolse voorziening. Een veilige speelomgeving waarin de ontwikkeling gestimuleerd wordt, is van groot belang.

Alle locaties zijn opgenomen in het Landelijk register Kinderopvang
Deze organisaties bieden voorschoolse educatie aan, waarbij peuter spelenderwijs dingen wordt geleerd, gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Naast taal komen bijvoorbeeld ook motoriek en sociale ontwikkelingen aan bod.

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvang toeslag, kunt u bij een van deze organisaties toch tegen een lager, vaak inkomensafhankelijk tarief twee keer per week gebruik maken van peuterspeelzaalwerk. U kunt bij de locatie van uw keuze een berekening laten maken van de precieze kosten.

Soms komt de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau samen met u als ouder/opvoeder tot de conclusie, dat het belangrijk is voor uw peuter om meer dan twee dagdelen naar de peutergroep te gaan voor voorschoolse educatie. In dat geval zorgen we er voor, dat u nooit meer dan het laagste tarief voor kinderopvang moet betalen.

 

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven bij het Langdelijk register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terug vragen bij de belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie over Kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de belastingdienst.

Aanpak

Zo start u een kinderopvang:

Lees wat u moet doen als u een kinderopvang wilt starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.