Basis informatie Wet Kwaliteitsborging

Per 1 januari geldt ook de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). In eerste instantie geldt deze alleen voor eenvoudigere bouwwerken, zoals woningen en kleinere bedrijfspanden.

Door invoering van deze wet verschuift het toezicht op de bouwtechnische eisen van de gemeente naar een zogenaamde kwaliteitsborger. Wij toetsen nog wel of het bouwwerk qua omvang, uitstraling en functie past op de plek waar het komt. Daarnaast toetsen we of veilig werken in de omgeving mogelijk is.
Deze knip in toetsingen betekent dat u:
•    een vergunning aanvraagt voor de ruimtelijke onderdelen;
•    een bouwmelding indient voor de technische onderdelen;
•    een gereedmelding indient voor ingebruikname van het bouwwerk.

Bij de bouwmelding moet bekend zijn wie de kwaliteitsborger voor uw plan is en hoe deze tijdens de bouw gaat controleren.
Is de bouw klaar en heeft de kwaliteitsborger genoeg vertrouwen dat er volgens de bouwregels is gebouwd? Dien dan een gereedmelding in. Pas bij deze melding levert u de volledig uitgewerkte bouwtekeningen en berekeningen aan bij ons. Let wel: De kwaliteitsborger heeft deze eerder nodig voor de toetsing. Daarnaast kunnen wij bij twijfel de documenten ook opvragen.

De vergunningaanvraag en meldingen dient u in via het Omgevingsloket.

U schakelt als initiatiefnemer zelf de kwaliteitsborger in. Zorg dat u dit op tijd doet om niet tegen vertraging aan te lopen.

Valt het bouwwerk niet binnen de klasse waarvoor de wet per 1 januari geldt? Dan blijven wij voorlopig toezicht houden op de bouwtechnische eisen.