Grof afval

Uitsluitend particuliere huishoudens kunnen maximaal vier keer per kalenderjaar gebruik maken van de mogelijkheid om grof huisvuil op afroep te laten ophalen.

Er is een aparte route voor grof restafval met een frequentie van één keer per kwartaal en een aparte route voor tuinafval die twee keer per jaar wordt gereden. Per keer kan maximaal 2 m3 worden aangeboden, terwijl de delen niet zwaarder mogen zijn dan 25 kg en niet langer dan 1,5 meter.

Onder grof restafval wordt verstaan: alle huisraad dat binnen een normale gezinsvoering kan vrijkomen en door de omvang of de hoeveelheid niet met de rolemmer aan de inzameldienst kan worden aangeboden. Tot deze categorie worden niet gerekend elektrische en elektronische apparaten, matrassen, klein chemisch afval (kca), glas, kleding/textiel/schoeisel, plastics en papier/karton die op een andere manier worden ingezameld. Ook bouw- en sloopafval wordt niet als grof restafval aangemerkt. Vrijwel al het afval kunt u gratis gescheiden afgeven op de milieustraat, zie hiervoor de voorwaarden op de website.
Uitzonderingen zijn in ieder geval asbest en grotere hoeveelheden klein chemisch afval (20kg+).

Onder grof tuinafval worden takken en snoeihout verstaan. Takken en snoeihout dienen in hanteerbare (niet langer dan 1,5 meter en niet zwaarder dan 25 kg) bundels te worden aangeboden en met biologisch afbreekbaar touw te worden gebonden.

Voor het aanmelden van grof restafval en grof tuinvuil kunt u uitsluitend tijdens kantooruren terecht bij de Zeeuwse Reinigingsdienst op telefoonnummer (0115) 47 81 00. Aanmelden kan tot een dag van tevoren tot 12:00 uur.
 

 

Grof Afval