Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gemeentepolis

De Gemeentepolis is de collectieve zorgverzekering voor inwoners van de gemeente Hulst met een laag inkomen. Het voordeel van deze polis is dat de gemeente een korting geeft en de aanvullende dekkingen vaak beter zijn dan die van reguliere zorgverzekeringen. U kunt deelnemen aan de Gemeentepolis als uw inkomen maximaal 120% is van de voor u geldende bijstandsnorm en als er niet teveel eigen vermogen heeft.

De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering. Vanaf volgend jaar kan er gekozen worden uit 3 aanvullende verzekeringen:
-    Start
-    Extra
-    Extra uitgebreid
De aanvullende verzekering ‘Start’ past bij een laag zorggebruik, de aanvullende verzekering ‘Extra’ bij een gemiddeld zorggebruik  en ‘Extra uitgebreid’ bij veel gebruik van zorg. Alle aanvullende verzekeringen bieden standaard een dekking voor de wettelijke eigen bijdrage voor thuisverpleging, begeleiding en/of persoonlijke verzorging uit de Wlz (Wet langdurige zorg). U kunt ook een vergoeding krijgen voor zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Er wordt maximaal €375,- vergoed.

Bestaande klanten
Als u al deelneemt aan de Gemeentepolis, kunt u ervoor kiezen om over te stappen van de ‘Extra uitgebreide’ aanvullende verzekering naar de ‘Extra’ of ‘Start’ verzekering. U krijgt hierover informatie thuisgestuurd van zorgverzekeraar CZ. Het kiezen van een andere aanvullende verzekering binnen de Gemeentepolis doet u via www.gezondverzekerd.nl/hulst.  

Overweegt u om over te stappen en heeft u behoefte aan advies? Vanaf half november kunt u hierover contact opnemen met de gemeente. 

Nieuwe klanten
Alle informatie over de Gemeentepolis vindt u op www.gezondverzekerd.nl/hulst. Via deze website kunt u tot 31 december de Gemeentepolis afsluiten. Uw huidige zorgverzekering wordt dan voor u opgezegd. De gemeente Hulst toetst altijd of u in aanmerking komt voor de Gemeentepolis. Daarvoor dient u dit  formulier in te vullen. U kunt dit digitaal versturen via het contactformulier, afgeven aan de balie in de gemeentewinkel of per post versturen naar gemeente Hulst t.a.v. Secretariaat Samenleving, Antwoordnummer 44, 4560 VB Hulst.