Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gemeentepolis

Ook in 2020 kan weer gebruik gemaakt worden van de Gemeentepolis, de collectieve zorgverzekering voor inwoners van de gemeente Hulst met een laag inkomen. Het voordeel van deze polis is dat de gemeente een korting geeft en de aanvullende dekkingen vaak beter zijn dan die van reguliere zorgverzekeringen.

De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is tot stand gekomen in samenwerking met zorgaanbieder CZ en biedt een extra uitgebreide dekking van zorgkosten. Dit is met name van belang voor mensen met  een chronische ziekte of handicap. Met de aanvullende verzekering zijn deelnemers ook verzekerd voor de eigen bijdrage voor Wmo en Wlz (Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg). Dit betekent dat maximaal €375,- wordt vergoed voor thuisverpleging, begeleiding en/of persoonlijke verzorging. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen compleet wordt vergoed (tarief 2020: €19,- per maand).

CZ geeft een premiekorting van €3,77, maar laat de korting op de basisverzekering vervallen. Daardoor stijgt de premie voor 2020 ten opzicht van 2019. De gemeente geeft iedere verzekerde een korting van €22,50 per maand. De premie voor de uitgebreide Gemeentepolis komt voor 2020 neer op €151,03.

Inwoners van de gemeente Hulst kunnen gebruik maken van de Gemeentepolis als hun inkomen maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm bedraagt en als er niet te veel eigen vermogen aanwezig is. 

Ook voor 2020 kunt u weer deelnemen aan de Gemeentepolis. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gezond verzekerd. Selecteer de gemeente Hulst. Alle informatie over de Gemeentepolis van de gemeente Hulst wordt dan getoond. Via deze website is het mogelijk om de Gemeentepolis af te sluiten. Uw huidige zorgverzekering wordt dan voor u opgezegd. Tot 31 december kunt u overstappen op de Gemeentepolis. Alleen als u al bij CZ bent verzekerd, kunt u uzelf na 31 december 2019 nog aanmelden voor deelname aan de Gemeentepolis in 2020.
De gemeente Hulst toetst altijd of u in aanmerking komt voor de Gemeentepolis. Daarvoor dient u dit formulier in te vullen. U kunt dit digitaal versturen via het contactformulier, afgeven aan de balie in de gemeentewinkel of per post versturen naar Gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst.