Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gemeentepolis

De Gemeentepolis is de collectieve zorgverzekering voor inwoners van de gemeente Hulst met een laag inkomen. Het voordeel van deze polis is dat de gemeente een korting geeft en de aanvullende dekkingen vaak beter zijn dan die van reguliere zorgverzekeringen. U kunt deelnemen aan de Gemeentepolis als uw inkomen maximaal 120% is van de voor u geldende bijstandsnorm en als u niet teveel eigen vermogen heeft.

De Gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit 3 verschillende pakketten:
-    CZ Gemeenten Start
-    CZ Gemeenten Extra
-    CZ Gemeenten Extra uitgebreid

Heeft u weinig zorgkosten dan is pakket CZ Gemeenten Start of Extra een geschikte keuze. Heeft u veel zorgkosten, overweeg dan om te kiezen voor CZ Gemeenten Extra uitgebreid. Alle aanvullende verzekeringen bieden standaard een dekking voor de wettelijke eigen bijdrage voor thuisverpleging, begeleiding en/of persoonlijke verzorging uit de Wlz (Wet langdurige zorg). U kunt ook een vergoeding krijgen voor zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Er wordt maximaal 375 euro vergoed.

Bestaande klanten
Als u al deelneemt aan de Gemeentepolis, kunt u ervoor kiezen om over te stappen van het ‘Extra uitgebreide’ pakket naar het ‘Extra’ of ‘Start’ pakket. U kunt het nieuwe pakket afsluiten via www.gezondverzekerd.nl/hulst. U hoeft niets te doen als u uw huidige pakket wilt behouden.  

Alle informatie op een rij
Op www.gezondverzekerd.nl/hulst vindt u alle informatie over de drie pakketten, zoals:
-    De premies en vergoedingen per pakket.
-    Een handige keuzehulp.
-    Een digitale brochure met de drie pakketten en handige informatie.

Via deze website kunt u tot 31 december de Gemeentepolis afsluiten. Uw huidige zorgverzekering wordt dan voor u opgezegd.

Wilt u persoonlijk advies over uw keuze voor de Gemeentepolis? Bel dan met de gemeente op telefoonnummer 14 0114.

Gemeentepolis promo | Gezondverzekerd.nl