Collecteren of inzamelactie (collectevergunning)

Zie ook deze formulieren

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling
  • wat er over uw organisatie bekend is
  • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
  • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
  • De vergunning is maximaal één week geldig.
  • U geeft de collecteopbrengst door aan de gemeente.

Let op: u mag alleen collecteren van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 21.00 uur. De gemeente Hulst hanteert de regel dat er per kern één collecte per week gehouden mag worden. Via de website van het CBF kunt u het Collecterooster van de gemeente Hulst inzien. 

 

Aanvraag

U vraagt de vergunning digitaal aan. Dit kan met of zonder DigiD. 

Logo DigiD

 

 

Aanpak

U vraagt een collectevergunning digitaal aan via het aanvraagformulier collectevergunning.