Verhuizen vanuit het buitenland (eerste inschrijving)

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). U schrijft zich in bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit noemen we een ‘eerste inschrijving’. Zo krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heeft u bijvoorbeeld nodig als u in Nederland wilt werken. Of als u een bankrekening in Nederland wilt openen.

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

  • u heeft
    • de Nederlandse nationaliteit, of
    • een paspoort uit een EU-/EER-land, of
    • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Aanvraag

U schrijft zich persoonlijk in bij de gemeente. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel terecht, behalve op woensdagavond en zaterdagochtend. U moet hiervoor een afspraak maken.

Termijn

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

 

 

Aanpak

Om u voor het eerst in te schrijven, heeft de gemeente van u nodig:

•een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt

•een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand

•een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland. ( niet ouder dan 6 maanden)

•bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.

•als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht

•eventueel de volgende akten:

•bewijs van uw burgerlijke staat op moment van vertrek

•het uittreksel van de RNI met het BSN nummer (indien u bij de RNI geregistreerd staat)

•een huwelijks- of een echtscheidingsakte (niet ouder dan 6 maanden)

•een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)

•geboorteakten van de kinderen ( niet ouder dan 6 maanden)

 

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

 

Let op

Nederland wil vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen. Daarom gelden voor hen andere regels. Lees de regels voor deze vluchtelingen op RvIG.nl.