Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verhuizen vanuit het buitenland (eerste inschrijving)

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

  • u heeft
    • de Nederlandse nationaliteit, of
    • een paspoort uit een Europees land, of
    • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.

Aanvraag

U schrijft zich persoonlijk in bij de gemeente. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel terecht, behalve op woensdagavond en zaterdagochtend. We adviseren u om een afspraak te maken.

Termijn

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

 

 

Aanpak

Om u voor het eerst in te schrijven, heeft de gemeente van u nodig:

•een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt

•een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand

•een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland. ( niet ouder dan 6 maanden)

•bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.

•als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht

•eventueel de volgende akten:

•bewijs van uw burgerlijke staat op moment van vertrek

•het uittreksel van de RNI met het BSN nummer (indien u bij de RNI geregistreerd staat)

•een huwelijks- of een echtscheidingsakte (niet ouder dan 6 maanden)

•een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)

•geboorteakten van de kinderen ( niet ouder dan 6 maanden)

 

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

 

Let op

Maak eerst een afspraak. Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.