Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken en om de brandveiligheid op plaatsen als evenemententerreinen, campings, en jachthavens te bevorderen, gelden landelijke regels. Deze regels staan in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Wanneer heeft u meldingsplicht?

Wanneer u een activiteit in de open lucht of in een tijdelijk bouwwerk (zoals een tent, podium of tribune) organiseert gelden basisregels voor brandveiligheid. Deze regels vindt u in het Besluit BGBOP. In bepaalde gevallen moet u voor de activiteiten een melding indienen.

U moet een melding indienen als het tijdelijke bouwwerk bestemd is voor:

 • Meer dan 150 personen tegelijkertijd aanwezig;
 • Het bedrijfsmatig of verzorgend nachtverblijf voor meer dan 10 personen;
 • Verzorging aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften van het Besluit BGBOP (hoofdstukken 3 tot en met 5) door een gelijkwaardige oplossing.

 

Geen melding nodig

Wanneer u voor uw activiteit een evenementenvergunning nodig heeft hoeft u geen aparte melding besluit BGBOP in te dienen.

Let op: voor een melding of vergunning voor het brandveilig in gebruik nemen van een gebouw kunt u terecht op de pagina Brandveilig gebruik gebouwen.

 

 

Voorwaarden

Een tijdelijk bouwwerk mag maximaal 15 jaar op 1 plek staan.

Kosten

Het doen van de melding kost u niets. Tenzij er ook een ontheffing van de Alcoholwet (artikel 35) wordt gedaan. De kosten hiervoor zijn € 11,85.

Termijn

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het tijdelijke bouwwerk plaatst. Moet u ook melden dat u het bouwwerk gaat gebruiken? Dat doet u minimaal 4 weken voordat u het gaat gebruiken.

Voor een vergunning is meer tijd nodig. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U mag pas met bouwen beginnen als u de vergunning heeft gekregen.

Aanpak

Met het meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen kunt u een melding indienen.

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden gedaan. Wij beoordelen deze melding en bepalen dan of eventuele aanvullende voorschriften nodig zijn.

Houd voor het indienen van de melding de volgende bijlagen bij de hand:

 • Situatietekening met noordpijl
 • Plattegrondtekening(en) inclusief maatvoering en schaalaanduiding. Daarnaast dienen de volgende punten hierop te zijn aangegeven:
  • Podia
  • Vluchtroutes en Nooduitgangen inclusief breedtes
  • Draairichting van doorgangen
  • Vluchtroute aanduiding
  • (Nood)verlichting
  • Brandblusvoorzieningen
  • Brandweeringang
  • Vaste inrichtingselementen zoals bar, tafels, stoelen etc.
  • Gegevens van tent of bouwwerk (certificaat)
 • Bij een bouwsel met een verblijfsruimte bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, moet de hoogste bezetting van die verblijfsruimte worden opgegeven en bevat de plattegrond tekening per verblijfsruimte:
  • De voor personen beschikbare oppervlakte
  • De gebruiksbestemming
  • De opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen”(hierna Bgbop) bedoelde inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:
   1. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
   2. vluchtroutes;
   3. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16 van het Bgbop;
   4. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
   5. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15 van het Bgbop;
   6. noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3 van het Bgbop;
   7. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 van het Bgbop, en
   8. brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24 van het Bgbop.

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet.

 • Materiaal gegevens van de te gebruiken bouwwerken
 • Informatie over de warmtevoorziening(en)

 

Extra ontheffingen

Wanneer u bij de activiteit(en) ook zwak-alcoholische dranken wilt schenken en geluid en muziek wilt afspelen moeten de volgende ontheffingen worden aangevraagd:

 • Het schenken van zwak-alcoholische dranken (artikel 35 Alcoholwet);
 • Het afspelen van muziek en geluid (artikel 4:7 van de Algemene plaatselijke Verordening, APV)

In het meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is ook de mogelijkheid opgenomen om deze ontheffingen aan te vragen.

 

Er mag alleen zwak-alcoholische drank geschonken worden wanneer er iemand achter de bar staat die in het bezit is van een Sociale Hygiëne Certificaat (SVH-verklaring).

Voor het aanvragen van de ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken (artikel 35 Alcoholwet) moet deze SVH-verklaring worden toegevoegd.

 

 

Bezwaar & beroep

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bent u het niet eens met de beslissing over een vergunning? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Ook andere mensen mogen bezwaar maken.

Heeft niemand gereageerd binnen de termijn van 6 weken? Dan is uw vergunning definitief.

Heeft u bezwaar gemaakt? En bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u nog in beroep gaan.