Het pachten van gemeentegrond

De gemeente Hulst heeft percelen los land in eigendom.U kunt deze pachten. De gemeente Hulst sluit geliberaliseerde pachtovereenkomsten.

Kosten

We brengen voor de aanvraag geen kosten in rekening. De grondprijs wordt nader bepaald, want deze is afhankelijk van de locatie.

Aanpak

Heeft u interesse om gemeentegrond te pachten? Dien uw verzoek in via het aanvraagformulier voor het pachten van grond.

U moet bij de aanvraag een situatietekening van het te pachten stuk grond toevoegen.