Wmo Maatwerkvoorzieningen

Voor mensen die zich in hun omgeving niet meer zelf kunnen redden zijn er in de gemeente Hulst de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen:

Huishoudelijke voorzieningen
Woonvoorzieningen
Rolstoelvoorzieningen
Begeleidingsvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening wordt verstrekt als hulp in natura of als hulp in geld in de vorm van een Persoonsgebonden budget (Pgb) Zorg in Natura of als Persoonsgebonden budget (Pgb). Bij hulp in natura levert de aanbieder u het product of de dienst en betaalt de gemeente deze. Bij hulp in geld regelt u zelf uw zorg of dienst en gebeurt de afhandeling via de Sociale Verzekeringsbank.
Voor de meeste Wmo-voorzieningen bent u een bijdrage verschuldigd. Het CAK stelt de bijdrage vast en int deze ook. Voor alle maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Het zogenaamde abonnementstarief. Meer informatie vindt u bij het CAK, www.hetcak.nl.

 

Huishoudelijke ondersteuning

Een schoon huis is voor ieder belangrijk. Voor het schoonhouden van uw huis en tuin kunt u uiteraard terecht bij diverse bedrijven, particulieren en zorginstellingen in en buiten onze gemeente. Voor wie dit geen of onvoldoende oplossing biedt is Wmo-ondersteuning mogelijk. Een schoon huis betekent dat men gebruik moet kunnen maken van een schone woonkamer, keuken, slaapkamer, sanitaire ruimtes en schone gang of trap. Leefbaar staat voor opgeruimd en functioneel om bijvoorbeeld vallen te voorkomen.
De gemeente Hulst heeft twee varianten huishoudelijke ondersteuning: Huishoudelijke hulp én huishoudelijke zorg. Huishoudelijke hulp is ondersteuning bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken. Is er ook ondersteuning nodig bij de organisatie van het huishouden, dan is er sprake van huishoudelijke zorg. Hierbij is sprake van meer gespecialiseerde zorgverlening.

Lukt u niet om uw huishoudelijke werkzaamheden zelf te organiseren of u wilt voorlichting over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Stichting Hulst voor Elkaar bereikbaar op telefoonnummer (0114) 68 47 00.

 

Woonvergoedingen

Als u een beperking heeft en normaal gebruik van uw woning niet (meer) gaat, kunt u advies inwinnen bij deskundigen als architecten, bouwadviseurs, aannemers en woningcorporaties wat de mogelijkheden zijn voor woningaanpassing of verhuizing. Als dit niet of onvoldoende leidt tot een oplossing van het woonprobleem is het mogelijk om een beroep te doen op maatwerkondersteuning vanuit de Wmo. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting Hulst voor Elkaar. Samen met u zal dan onderzocht  worden wat  de beste passende oplossing voor uw probleem is. Indien nodig wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt of de goedkoopste adequate  voorziening vergoed.
 

Rolstoelvoorzieningen

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten niet meer in het basispakket van de zorgverzekering of in de Wmo. U kunt deze hulpmiddelen zelf kopen of huren. Bij een ernstige loopbeperking die naar verwachting lange tijd blijft bestaan, kan een rolstoel of scootmobiel via de Wmo verstrekt worden.
 

Begeleidingsondersteuning

Als u moeite heeft met uw financiële administratie, het organiseren van uw huishouden, het aangaan van sociale relaties, het krijgen van overzicht en regelmaat, is het mogelijk daarin ondersteund te worden. De ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van maatschappelijk werk of cliëntondersteuning vanuit Stichting Hulst voor Elkaar. Daarnaast kan via deze organisatie een beroep gedaan worden op diverse welzijnsdiensten. Bieden de voorliggende voorzieningen onvoldoende ondersteuning om in het dagelijks leven zelfstandig te leven dan is een Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding mogelijk. Dit kan bestaan uit groeps- of individuele begeleiding geboden door een gecontracteerde zorgaanbieder.

Ondersteuning is mogelijk voor de hulpbehoevende en/of de mantelzorger (tijdelijke ontlasting) en in situaties van huiselijk geweld.

Daarnaast kan beschermd wonen aan de orde zijn. Beschermd wonen is wonen in een 'gecontroleerde' omgeving van een gespecialiseerde aanbieder als u door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen door psychische of psychosociale problematiek. Plaatsing kan alleen na een gedegen onderzoek. De feitelijke uitvoering van het beschermd wonen, gebeurt via de aangewezen centrumgemeente, Vlissingen. Als u in aanmerking wilt komen voor Beschermd wonen kunt u hiervoor contact opnemen met stichting Hulst voor Elkaar of uw eigen GGZ behandelaar.