Loterij organiseren (Loterijvergunning)

Zie ook deze formulieren

Bij een loterij verkoopt u loten en maken deelnemers kans op prijzen. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt.

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. Waar u deze aanvraagt is afhankelijk van de waarde van de prijzen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een loterijvergunning zijn:

• De opbrengst van de loterij moet gaan naar een doel van algemeen belang. U moet dan denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Het mag dus geen loterij zijn voor vergroting van de naamsbekendheid van een product of winkel. Of voor een studiebeurs voor een individu.

• Minimaal 50 procent van de bruto opbrengst moet naar het goede doel gaan. De feitelijke uitgaven mogen niet hoger zijn dan 50 procent van de opbrengst van de verkochte loten.

• De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40 procent van de bruto-opbrengst van de verkochte loten.

Kosten

Het aanvragen van een loterijvergunning kost € 8,00.

Termijn

Vraagt u een vergunning aan bij de gemeente? De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Vraagt u een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit? Na ontvangst van de aanvraag neemt de Kansspelautoriteit binnen 8 weken een besluit.

Aanpak

Hoe kan ik een loterijvergunning aanvragen?

• Is het prijzenpakket minder waard dan € 4500,-? Dan moet u een loterijvergunning aanvragen bij de gemeente.

• U vraagt een loterijvergunning aan via het aanvraagformulier loterijvergunning.

• De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedragen € 8,00. Doe uw aanvraag minimaal 8 weken van te voren. 

• Is het prijzenpakket meer waard dan € 4500,-? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Hulst via tel 14 0114.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.