Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verward gedrag en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvggZ)

Inwoners die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving die mogelijk verward is, kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Dit advies- en meldpunt is ondergebracht bij het Zorg- en veiligheidshuis Zeeland en is telefonisch bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij zorgwekkende situaties. Het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op 0800 1205 en op (0118) 42 04 11.

In sommige gevallen is er sprake van een zeer zorgelijke situatie. Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat de persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is. Als deze persoon dan hulp weigert kan verplichte zorg nodig zijn. De verplichte zorg kan zowel voor jeugdigen als volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Deze zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt het mogelijk dat iedereen kan melden bij het vermoeden dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade kan toebrengen en (mogelijk) nog niet bekend is bij de psychiatrie. De gemeente moet onderzoeken of er verplichte zorg nodig is en of verplichte zorg voorkomen kan worden. De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken ook belegd bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt werkt hierin samen met professionele zorgaanbieders en als dat kan met de betrokkene zelf, de familie en andere belangrijke naasten.

Als u een direct een melding wilt doen in het kader van de Wvggz, kan dit via de website https://veiligheidshuiszeeland.nl/melding-wvggz/. Na melding wordt er tijdens de kantoortijden contact met u opgenomen door een medewerker van het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag.

Uiteraard kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals de huisarts, een zorgbegeleider of iemand van Stichting Hulst voor Elkaar. Daarnaast zijn er diverse familie- en cliëntorganisaties die ondersteunend kunnen zijn, waaronder het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Als u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en waarbij er (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke beperking, vind u meer informatie op www.dwangindezorg.nl/wzd en op www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking. Ook in deze situatie kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals de huisarts, een zorgbegeleider of iemand van Stichting Hulst voor Elkaar. Of kunt u contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag.


Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112