Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Gedraagt de buurman zich heel anders dan normaal? Bent u bezorgd over het verwarde gedrag van uw moeder? Of heeft u het gevoel dat iemand meer of andere hulp nodig heeft dan hij nu al krijgt? Meld de situatie dan bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland.
Bel 0800 1205 of ga naar meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.
Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en werkt voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

In welk soort situaties kunt u het meldpunt benaderen?

In situaties dat iemand door zijn gedrag:
-   niet goed voor zichzelf kan zorgen
-   overlast veroorzaakt voor anderen
-   verward overkomt

…en u zich afvraagt
-   of hij al hulp krijgt
-   of hij nog andere hulp kan krijgen dan hij al krijgt
-   of u zelf iets kunt doen
-   of hij gedwongen hulp zou moeten krijgen


Wat doet het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland?
          
•    De aard en ernst van de situatie inschatten    
•    Informatie combineren die al aanwezig is over de betrokkene
•    Contact leggen met relevante partners  
•    Doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie
•    Onderzoeken of verplichte zorg kan worden aangevraagd of andere zorg nodig is.


Welke kennis en expertise is er aanwezig bij het meldpunt?          

•    Netwerkkracht vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis
•    Kennis van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet verplichte GGZ
•    Kennis van de sociale kaart van Zeeland
•    Kennis van het landschap van de GGZ
•    Ervaring op het vlak van pedagogiek, verpleegkunde en GGZ verslavingszorg


Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0800 1205. Of ga naar meldpuntzorgwekkendgedragzeeland.


Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112