Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvragen subsidie voor organisaties/verenigingen

Scroll naar

De gemeente Hulst kent veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners uit onze gemeente. Deze organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, de gezondheid en de burgerkracht. De gemeente Hulst subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.

Voorwaarden

Subsidies dienen aan de volgende vereisten te voldoen:

 

• De subsidieaanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020;

• De activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Hulst en dienen het algemeen belang van de gemeente Hulst;

• De activiteiten moeten wezenlijk bijdragen aan het realiseren van één of meer doelstellingen van de gemeente Hulst;

• Een subsidie is financieel noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten;

• Er is voldoende financiële ruimte in een subsidieplafond en in de gemeentebegroting;

• De activiteiten mogen niet in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

 

N.B. Indien u eerder al subsidie heeft ontvangen, dan betekent dit niet dat u vanzelfsprekend weer subsidie ontvangt.

 

Termijn

Voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt dient de (volledig ingevulde) aanvraag voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te zijn. De subsidieaanvraag voor andere (kortdurende) activiteiten moet tussen de 10 en 14 weken voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit ingediend zijn.

Indien de subsidieaanvraag voor een (kortdurende) activiteit de 1.000 euro niet te boven gaat, geldt soms een aanvraagtermijn van maar 6 weken. Neem voor dit specifieke geval contact op met de gemeente Hulst middels het contactformulier.

De gemeente doet uiteraard haar uiterste best om uw aanvraag snel in behandeling te nemen en u antwoord te geven. U kunt daarbij helpen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van de benodigde bijlagen. Als er onduidelijkheden zijn, kunt u gewoon alvast contact opnemen.

 

Aanpak

U kunt uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier onder aan de pagina. 

Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Hulst dient ingelogd te worden via eHerkenning (niveau 2) of DigiD. Als u subsidie aanvraagt voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gebruik dan eHerkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie. Subsidie aanvragen als particulier kan via DigiD. Dit is alleen mogelijk voor culturele evenementen (subsidieregeling Kunst en Cultuur).

Voor meer informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Hulst kunt u terecht bij de meest gestelde vragen.