Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Welstandscommissie

De Welstandscommissie adviseert de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk - zowel op zichzelf als in de omgeving - voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Welstandscommissie is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Hulst zijn de criteria opgenomen waarop de welstandsbeoordeling wordt gebaseerd. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft antwoord op de vraag of het bouwwerk past in zijn omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de redelijke eisen van welstand zijn.

Op het moment dat u wilt bouwen moet er een welstandsbeoordeling plaatsvinden. Degene die een plan heeft ingediend kan dit zelf toelichten in de vergadering van de Welstandscommissie.
Het kan wenselijk zijn dat u een zogenaamd schetsplan (bouwplan vooroverleg) indient. Hierdoor maakt u geen onnodige kosten voor de wijzigingen in een uitgewerkte bouwtekening, wanneer ten gevolge van het advies van de Welstandscommissie wijzigingen in het bouwplan noodzakelijk zijn. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. In uitzonderlijke gevallen kan er nog wel achteraf een welstandstoets plaatsvinden.

In verband met de Coronacrisis vergadert de Welstandscommissie anders dan anders. De vergaderingen vinden digitaal plaats op een donderagochtend om de twee weken. Mocht u een vergadering van de Welstandscommissie willen volgen dan kunt u contact opnemen met dhr. van Roeyen op tel. 14 0114. Er wordt dan een link gestuurd waarmee u de vergadering kunt volgen.

Welstandsnota gemeente Hulst
Hier vindt u de welstandsnota gemeente Hulst.

 

Samenstelling welstandscommissie

Voorzitter: De heer ir. M.A.A.B. Hendrikx
Secretaris: De heer ing. N. van Roeyen
Commissieleden: Mevrouw M. Franse Msc & de heer ir. M. Klooster
Vervangende commissieleden De heer M. Raaijmakers en de heer. ing. G.M. Vermeulen AvB

 

Vergaderingen 2020

3 december 2020 - 17 december 2020

Vergaderingen 2021

14 januari 2021 - 28 januari 2021

11 februari 2021 - 25 februari 2021

11 maart 202125 maart 2021

8 april 202122 april 2021

6 mei 2021

17 mei 2021

17 juni 2021

1 juli 2021

14 juli 2021

28 juli 2021

4 augustus 2021

2 september 2021

8 september 2021

23 september 2021

6 oktober 2021

21 oktober 2021

3 november 2021

17 november 2021