Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Welstandscommissie

De Welstandscommissie adviseert de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk - zowel op zichzelf als in de omgeving - voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Welstandscommissie is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Hulst zijn de criteria opgenomen waarop de welstandsbeoordeling wordt gebaseerd. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft antwoord op de vraag of het bouwwerk past in zijn omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de redelijke eisen van welstand zijn.

Op het moment dat u wilt bouwen moet er een welstandsbeoordeling plaatsvinden. Degene die een plan heeft ingediend kan dit zelf toelichten in de vergadering van de Welstandscommissie.
Het kan wenselijk zijn dat u een zogenaamd schetsplan (bouwplan vooroverleg) indient. Hierdoor maakt u geen onnodige kosten voor de wijzigingen in een uitgewerkte bouwtekening, wanneer ten gevolge van het advies van de Welstandscommissie wijzigingen in het bouwplan noodzakelijk zijn. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. In uitzonderlijke gevallen kan er nog wel achteraf een welstandstoets plaatsvinden.

De Welstandscommissie vergadert op woensdagmiddag in de oneven weken. De vergaderingen vinden plaats in het Stadskantoor (in de Multimediaruimte) te Hulst, starten om 14:00 uur en zijn openbaar. Mocht u bij deze vergadering aanwezig willen zijn dan kunt u zich aanmelden bij de receptie van de Gemeentewinkel.

Samenstelling welstandscommissie

Voorzitter: De heer M. Raaijmakers
Secretaris: De heer N. van Roeyen
Commissieleden: Mevrouw ir. M. Temme & de heer ir. G. Vermeulen

 

Vergaderingen 2020

15 januari 2020 - 29 januari 2020

12 februari 2020 - 26 februari 2020

25 maart 2020

8 april 2020 - 22 april 2020

7 mei 2020 - 20 mei 2020

3 juni 2020 - 17 juni 2020

01 juli 2020 - 15 juli 2020 - 29 juli 2020

19 augustus 2020 - 26 augustus 2020

9 september 2020 -

23 september 2020

7 oktober 2020

21 oktober 2020

4 november 2020

18 november 2020

3 december 2020