Welstandscommissie

De Welstandscommissie adviseert de gemeente over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. Het advies van de commissie geeft aan of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk - zowel op zichzelf als in de omgeving - voldoet aan redelijke eisen van welstand. De Welstandscommissie is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Hulst zijn de criteria opgenomen waarop de welstandsbeoordeling wordt gebaseerd. De Nota Ruimtelijke Kwaliteit geeft antwoord op de vraag of het bouwwerk past in zijn omgeving. De nota geeft aan wat het karakter van een buurt bepaalt en wat de redelijke eisen van welstand zijn.

Op het moment dat u wilt bouwen moet er een welstandsbeoordeling plaatsvinden. Degene die een plan heeft ingediend kan dit zelf toelichten in de vergadering van de Welstandscommissie.
Het kan wenselijk zijn dat u een zogenaamd schetsplan (bouwplan vooroverleg) indient. Hierdoor maakt u geen onnodige kosten voor de wijzigingen in een uitgewerkte bouwtekening, wanneer ten gevolge van het advies van de Welstandscommissie wijzigingen in het bouwplan noodzakelijk zijn. Vergunningsvrije bouwwerken worden vooraf niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. In uitzonderlijke gevallen kan er nog wel achteraf een welstandstoets plaatsvinden.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hulst (vastgesteld juli 2022)
Hier vindt u de Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hulst     

Samenstelling welstandscommissie
Voorzitter: De heer ing. G. Vermeulen AvB
Secretaris: De heer ing. N.P.A. van Roeyen
Commissieleden: Mevrouw ir. S.J.P. (Suzanne) de Kamer en plaatsvervangende commissieleden Erfgoed uit het Register van Adviseurs Omgevingskwaliteit van stichting Dorp, Stad en Land

Vergaderingen 2024
10 januari 2024
24 januari 2024
7 februari 2024
21 februari 2024
6 maart 2024
20 maart 2024
3 april 2024
17 april 2024
1 mei 2024
15 mei 2024
29 mei 2024
12 juni 2024
26 juni 2024
10 juli 2024
24 juli 2024
7 augustus 2024
21 augustus 2024
4 september 2024
18 september 2024
2 oktober 2024
16 oktober 2024
30 oktober 2024
13 november 2024
27 november 2024
11 december 2024
25 december 2024
 

Vergaderingen 2023

 

3 mei 2023

17 mei 2023

31 mei 2023

14 juni 2023

28 juni 2023

12 juli 2023

26 juli 2023

23 augustus 2023

6 september 2023

20 september 2023

4 oktober 2023

18 oktober 2023

15 november 2023

29 november 2023

13 december 2023

27 december 2023