Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Evenement organiseren

Een evenement is een voor het publiek openbaar toegankelijke vermakelijkheid. Voor het organiseren van een evenement is afhankelijk van de grootte en de impact een vergunning of een melding nodig.

De gemeente Hulst kent drie soorten evenementen:

 • Categorie A: Meldingsplichtig evenement
 • Categorie B: Regulier evenement
 • Categorie C: Risico evenement

Voorwaarden

Categorie A: Meldingsplichtig evenement

Er kan met een melding worden volstaan als het evenement voldoet aan de volgende criteria:

 • Het evenement duurt niet langer dan één dag;
 • Er wordt na 21:00 uur geen muziek meer ten gehore gebracht;
 • Het evenement eindigt om uiterlijk 00:00 uur;
 • Het evenement is er niet mede of hoofdzakelijk op gericht om bezoekers van buiten de wijk c.q. kern te trekken;
 • Tijdens het evenement worden geen doorgaande wegen afgesloten;
 • Het evenement vindt niet plaats in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods;
 • Het evenement wordt niet in of nabij een milieu- en/of natuurbeschermingsgebied gehouden;
 • Het evenement is geen circusvoorstelling.

 

Categorie B: Regulier evenement

 Hiervan is sprake als niet wordt voldaan aan een of meerdere criteria die onder categorie A vermeld staan, én:

 • Er is sprake van versterkte of livemuziek na 21 uur, of
 • Er zijn nadere verkeersmaatregelen nodig, of 
 • Er is enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en voorschriften

 

 Categorie C: Risico evenement

Dit zijn evenementen waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde, openbare (verkeers-)veiligheid, de volksgezondheid, of het milieu. Dit kan worden veroorzaakt door de grote aantallen bezoekers, de forse geluidsbelasting en/of het grote aantal verkeersbewegingen. Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften en is er extra aandacht van politie, brandweer, en/of GHOR vereist. Ook is vooroverleg met de organisatie in een vroegtijdig stadium nodig en behoort een veiligheidsplan onderdeel te zijn van de aanvraag.

Aanmelding vergunningplichtige evenementen

Om in een vroegtijdig stadium politie-inzet te kunnen garanderen tijdens vergunningplichtige evenementen is het van belang dat u uw evenement voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement meldt bij de gemeente. Na aanmelding wordt uw evenement meegenomen in de regionale afstemming van evenementen en in de planningen van politie-inzet tijdens evenementen. Wanneer uw evenement niet voor de genoemde datum is aangemeld, kan dit betekenen dat de organisator extra security moet inzetten tijdens het evenement om de openbare orde te garanderen. Let op het aanmelden van uw evenement geldt niet als vergunningaanvraag.

Kosten

De kosten voor deze vergunning hangen af van de complexiteit en samenstelling van het evenement.

De leges bedragen:

Soort evenement 2021  

Groot evenement

€ 252,95  

Middelgroot evenement

€ 63,20  

Meldingsplichtig evenement

gratis  

 

   

Aanvraag

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

U kunt uw kennisgevingsformulier digitaal indienen, met en zonder DigiD.

Logo DigiD

 

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.