Vissen binnen de bebouwde kom

Wilt u vissen op water waarvan de gemeente Hulst eigenaar is? Dan heeft u een vistoestemming nodig (een soort vergunning). Het gaat hier om water binnen de bebouwde kom.

Kan ik overal vissen binnen de bebouwde kom met een vistoestemming?

Nee, dit kan niet overal. De vistoestemming geldt onder andere niet voor de volgende wateren: De Binnenvest, de Zandput, het water nabij fort Moerschans en de vijver ten zuiden van de Poorterslaan. Ook geldt de vistoestemming niet voor de gemeentelijke vijvers waar een bord staat dat u er niet mag vissen. Ook mag u niet vissen op wateren waarvan derden eigenaar zijn. Neem bij twijfel contact op met de gemeente Hulst, telefoon 14 0114.

Voorwaarden

Wat mag wel en niet met een vistoestemming?

  • Vissen is toegestaan met maximaal één hengel.
  • Vissen mag enkel tussen zonsopgang en zonsondergang.
  • Overnachten aan de oevers is niet toegestaan.
  • Gevangen vis niet meenemen en levend terug zetten.
  • Geen levend aas is gebruiken.
  • Het is niet toegestaan afval achter te laten of de natuur te verstoren.
  • Het maken van een voerplek met lokvoer of welke aassoorten dan ook is niet toegestaan.
  • Als houder van de toestemming houdt u de overige wettelijke regels ten aanzien van vissen in acht.
  •  mag niet vissen op gemeentelijke vijvers waar een bord staat dat er niet mag worden gevist.

Hoe lang is een vistoestemming geldig?

Deze toestemming is geldig tot 31 december van het lopende kalenderjaar.

Kosten

De toestemming is gratis.

Aanvraag

Hoe vraag ik een vistoestemming aan?

U vraag de vistoestemming digitaal aan via het formulier vistoestemming.

Heeft u nog vragen?

Neem dan telefonisch contact op via  14-0114 of via email info@gemeentehulst.nl.